Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2021”.

By 5 maja 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 maja 2021 przez admin

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2021”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Zielonki realizowanych na rzecz jej mieszkańców, związanych z dofinansowaniem tzw. „wymaganego wkładu własnego” oferentów do projektów, na których realizację oferenci pozyskali, bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł pozagminnych (tj. spoza Gminy Zielonki), gdzie grantodawca zewnętrzny wymagana wniesienia wkładu własnego przez oferenta.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu wynoszą 40 000,00 zł.
Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych, w następujących terminach:
• I nabór do dnia 28 maja 2021 r.
• II nabór do dnia 28 czerwca 2021 r.

Jeśli środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego Konkursu, zostaną w całości rozdysponowane w pierwszym naborze, Wójt Gminy Zielonki zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w drugim naborze.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 30 listopada 2021 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content