Skip to main content
search
Ogłoszenia

Oznakowanie budynku mieszkalnego

By 8 listopada 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 listopada 2016 przez admin

Urząd Gminy Zielonki przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) należy w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku umieścić tabliczkę z otrzymanym numerem porządkowym budynku.

 Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy i miejscowość. Nie umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym podlega karze grzywny lub karze nagany zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482).
Jednocześnie przypomina się, iż prawidłowe oznakowanie budynku zgodne z otrzymanym z urzędu numerem adresowym może być kluczowe w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, gdyż zespół ratownictwa medycznego w przypadku błędnego oznakowania budynku może mieć problem z dotarciem z pomocą na miejsce zdarzenia na czas. Jednocześnie informuje się, iż adres budynku nadany zgodnie z obowiązującymi przepisami EMUiA powinien być tożsamy z adresem zameldowania osoby mieszkającej w tym budynku.
Urząd Gminy Zielonki prowadzi ewidencję miejscowości ulic i adresów, która poprzez Państwowy Rejestr Granic jest udostępniana na ogólnodostępnym Geoportalu. Z danych adresowych zaimplementowanych do Państwowego Rejestru Granic korzysta aplikacja Uniwersalnego Modułu Mapowego wykorzystywana przez służby ratunkowe, a ich zgodność w systemach teleinformatycznych ze stanem faktycznym jest bardzo istotna. Dlatego też istotna jest weryfikacja danych adresowych z systemu ewidencji  miejscowości ulic i adresów z danymi udostępnianymi na Geoportalu.
W świetle powyższego Urząd Gminy Zielonki zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Zielonki w przypadku stwierdzenia występowania takowej rozbieżności o zgłoszenie niniejszej informacji w terminie do 14 listopada 2016 r. w Referacie Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pod nr telefonu 12 285 – 08 -50 wew. 206 lub przesłanie informacji na maila  ug@zielonki.pl

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content