Skip to main content
search
Nagrody i wyróżnienia

Pierwsi wśród modernizujących

By 7 sierpnia 201327 lutego, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2022 przez AO

Gmina Zielonki otrzymała nagrodę i tytuł “Modernizacja Roku 2008”  za realizację inwestycji pn.  “Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na Centrum Integracji Społecznej i Park Wiejski w Zielonkach” w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu “Modernizacja Roku”. W konkursie oceniano 716 obiektów z terenu całego kraju, podzielonych na trzynaście kategorii. Inwestycja gminy Zielonki otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii “Rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych”. Finał konkursu miał miejsce 27 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

Nagrodę przyznano „szczególnie za stworzenie parku na kompletnie zdewastowanym terenie, w rezultacie uzyskano efekty zarówno w skali przestrzennej, jak i społecznej” – jak uzasadniło jury, którego przewodniczącym był prof. dr hab. Lech Zimowski. Zwycięskim inwestycjom przyznawano statuetki. W imieniu inwestora – gminy Zielonki trofeum odebrał wójt Bogusław Król, a w imieniu wykonawcy – Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie oraz autora projektu – Pracowni Projektowej Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Zabytków wiceprezes PRZ Kazimierz Słysz.  – Byłem zaskoczony nagrodą, szczególnie obserwując podczas prezentacji wspaniałe obiekty biorące udział w konkursie – podkreśla wójt B. Król. – Jako wykonawca inwestycji jestem zaskoczony i dumny – podsumował prezes PRZ K. Słysz. Nagrody wręczali podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński, zastępca głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski oraz komisarz konkursu Roman Pikuła.
W XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Modernizacja Roku 2008” wzięło udział 716 inwestycji z terenu całego kraju. Do drugiego etapu zakwalifikowano 73 obiekty, które odwiedziła komisja konkursowa (w Zielonkach gościła 30 czerwca br.). Inwestycje oceniano w trzynastu kategoriach, w każdej nominowano  do nagrody od 4 do 9 obiektów. Śpośród nominowanych w każdej z kategorii wyłoniono po jednym zwycięzcy i jednym wyróżnionym. W zaszczytnym gronie trzynastu nagrodzonych tytułem “Modernizacja Roku 2008” znalazła się i inwestycja gminy Zielonki.

Warto zaznaczyć, że w ścisłym finale konkursu znalazły się zaledwie dwie inwestycje z Małopolski, i co ciekawe, obie z terenu gminy Zielonki. Drugą, nominowaną do nagrody w kategorii VI – Obiekty ochrony zdrowia i opieki społecznej była Modernizacja Dworu Kwiatkowskich, czyli pawilonu A w  Domu Pomocy Społecznej w Owczarach. Dyplom w imieniu inwestora, czyli Starostwa Powiatowego w Krakowie odebrał Wicestarosta Andrzej Furmanik.
Przypomnijmy, że „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na Centrum Integracji Społecznej i Park Wiejski w Zielonkach” trwała od września 2006 r. do maja 2009 r. i objęła obszar ponad 4 hektarów, z czego ponad 2 ha zajmuje park. Inwestycja powstała na terenie po cegielni działającej w XX-wieku w Zielonkach, częściowo był to teren wydobywczy gliny.  Łączny jej inwestycji to blisko 13,7 mln zł, w większości pochodzące z budżetu gminy. Zarząd Województwa Małopolskiego dofinansował gminne przedsięwzięcie kwotą 1,8 mln zł z rezerwy celowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Patronat merytoryczny nad XIII Edycją Ogólnopolskiego Konkursu “Modernizacja Roku 2008” objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Generalny Konserwator Zabytków, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Konkurs organizowany jest we współpracy z Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa i Związku Powiatów Polskich.
MKF, IO

modernizacja_dyplom_nagroda

 

 

modernizacja_roku_wreczenie_nominacji
 

modernizacja_dyplom_nominacja
 

modernizacja_wreczenie_nagrody
 

modernizacja_statuetka
 

modernizacja_nominowani_starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content