Skip to main content
search
Aktualności

Pierwsze zebranie zespołu interdyscyplinarnego

By 22 września 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 września 2023 przez TN

22 czerwca 2023 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zastąpiła ona dotychczas obowiązującą ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Na jej podstawie wójt gminy Zielonki został zobligowany do powołania zespołów interdyscyplinarnych nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów. W ramach Uchwały nr LI/54/2023 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, wójt gminy zielonki Bogusław Król zawarł z 15 podmiotami porozumienia o współpracy w sprawach przeciwdziałania przemocy domowej oraz zarządzeniem nr 250/2023 z dnia 18 września 2023 roku powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Pierwsze posiedzenie nowo powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 20 września 2023 roku. W trakcie posiedzenia członkowie Zespołu opracowali i przyjęli regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu, dokonali także wyboru przewodniczącego ZI. Ponadto omówiono bieżące sprawy związane z przemocą domową i powołano grupy diagnostyczno-pomocowe dla wszystkich prowadzonych dotychczas spraw w ramach procedury Niebieskie Karty.

Poniżej publikujemy zdjęcia z pierwszego zebrania zespołu interdyscyplinarnego

Red. TN

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content