Skip to main content
search
Aktualności

Pilnujmy czworonogów

By 23 marca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 marca 2018 przez admin

Z roku na rok wzrasta problem niedopilnowanych i bezdomnych psów w naszej gminie, dlatego też apelujemy do mieszkańców o pilnowanie czworonogów, czyli o przestrzeganie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Zielonki z 28 września 2017 r.


Zwierzęta domowe muszą być utrzymywane w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i nie powodować szkód dla otoczenia. Właściciel jest zatem zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad zwierzęciem, tak aby nie wydostało się ono bez kontroli poza teren posesji. Bezdomne psy to nie tylko porzucone zwierzęta, ale często zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli, które oddaliły się z nienależycie zabezpieczonych posesji.
Bezdomnością zwierząt zajmuje się, na podstawie umowy z gminą, firma JUKO sp. z o. o. prowadząca schronisko dla zwierząt „Rafik” w Bolesławiu przy ul. Parkowej 60. W przypadku, gdy znajdzie się właściciel i odbiera ze schroniska swoje zwierzę, jest wzywany do zwrotu poniesionych przez gminę Zielonki kosztów wyłapania i utrzymania zwierzęcia. W przypadku psa w wieku powyżej 8 tygodni jest to kwota 2000 zł, która obejmuje koszty wyłapania i utrzymania zwierzęcia bez względu na długość jego pobytu w schronisku. Kwota jest zmniejszana o połowę, jeśli odbiór nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jego odłowienia.

Więcej informacji: link
Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UG Zielonki

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content