Skip to main content
search
Aktualności

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zielonki

By 2 grudnia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 grudnia 2014 przez admin

W listopadzie 2014 r. Gmina Zielonki podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą dofinansowania projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Zielonki”  w ramach: Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Program operacyjny infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu to 42 558 zł, a wysokość dofinansowania: 36 174,30 zł.

Celem projektu jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej jako dokumentu strategicznego. Celem planu będzie poprawa jakości powietrza przez: redukcję emisji gazów cieplarnianych; zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej. Opracowany plan będzie zawierał cele strategiczne i szczegółowe oraz krótko-, średnio- i długoterminowe działania. Plan swoim zakresem obejmie również stan obecny, identyfikację obszarów problemowych oraz aspekty finansowe i organizacyjne.
W ramach projektu zostanie stworzona baza danych zawierająca informacje, które pozwolą na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych w gminie. Dane do bazy zostaną zebrane na podstawie ankiet skierowanych do mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych gminy. Baza będzie systematyzowała takie informacje jak nazwa obiektu, jego lokalizacja, sektor gospodarczy, do jakiego należy obiekt; jak również wielkość zużycia energii i/ lub emisji gazów cieplarnianych.

 

 

loga

 

 

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content