Skip to main content
search
Ochrona powietrza

Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Zielonki

By 30 października 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 października 2015 przez admin

Od listopada 2014 r. gmina Zielonki realizuje projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Zielonki na lata 2015-2020” finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Realizacja projektu polegała m.in. na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej, wskazującego działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej. Zadaniem planu jest ułatwienie pozyskania środków finansowych na te działania. Zaplanowanie tych działań było możliwe dzięki rzetelnym danym, które Urząd Gminy uzyskał od mieszkańców oraz podmiotów usługowych poprzez ankietę w zakresie zużycia paliw i energii. Uzyskane dane pozwoliły na oszacowanie wielkości emisji CO2 w gminie oraz rozpoznanie możliwości w zakresie: instalacji/modernizacji nowych źródeł ciepła, instalacji OZE oraz termomodernizacji budynków. Dnia 15 października 2015r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę nr XI/61/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Zielonki na lata 2015-2020”. W załączniku Uchwała oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content