Skip to main content
search
Ogłoszenia

Płatne staże z możliwością zatrudnienia – In- Bit sp. z o.o.

By 18 grudnia 2017No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 18 grudnia 2017 przez admin

Jeśli jesteś osobą niepracującą tj. bierną zawodowo/bezrobotną masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do projektu „Aktywni – Efektywni”.stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:
1. Płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.
2. Dodatkowym bonusem jest udział młodych ludzi w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich potrzeb i predyspozycji.
3. Wszyscy uczestnicy projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych.
4. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych. Aby wziąć udział w projekcie „Aktywni – Efektywni” należy spełnić poniższe warunki, tj.:
1. mieć od 18 do 64 lat;
2. mieszkać na terenie miasta Kraków, bądź powiatu krakowskiego;
3. być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikującą się do objęcia pomocą społeczną, innej trudnej sytuacji życiowej).
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !! Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona. Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie? Dla osób szukających pracy i ze znikomym doświadczeniem zawodowym, skorzystanie z oferty stażu może być dobrą szansą na podjęcie zatrudnienia. Natomiast wybrane szkolenie może zagwarantować podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz poprawić sytuację na rynku pracy. Udział w projekcie ma zapewnić uczestnikowi zdobycie doświadczenia zawodowego w wybranej branży i wartościowego wpisu do CV. Jak wynika z prowadzonych statystyk, zdecydowana większość firm rekrutujących stażystów, oferuje im po zakończeniu stażu możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.
Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.aktywniefektywni.info.pl Projekt jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 626 01 50/ 12 626 00 95,              
e-mail: aktywniefektywni@inbit.pl oraz w Biurze Projektu:  ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków.

Close Menu
 
17 maja 2022
Skip to content