Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021”

By 14 września 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 14 września 2020 przez admin

Do 16 listopada 2020 roku można zgłaszać kandydatów do Plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2021”, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Plebiscycie, a także do nadsyłania zgłoszeń kandydatur mikroprzedsiębiorców, których Państwa zdaniem, warto wyróżnić. Których usługi są godne polecenia, a działalność i rozwój mogą być motywacją i wzorem dla innych.

W plebiscycie mogą wziąć udział przedsiębiorcy ze wszystkich branż. Muszą zatrudniać mniej niż 10 pracowników, posiadać siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Małopolsce, a także charakteryzować się marką, produktem lub usługą pod względem jakości wyróżniającą się na rynku w ocenie klientów. Może to być sprzedawca, fryzjer, cukiernik, firma remontowa.  
Zgłaszanie kandydatów – etap I Plebiscytu

Zgłoszenia kandydatów do udziału w Plebiscycie mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez każdą pełnoletnią osobę po uzyskaniu zgody zgłaszanego przedsiębiorcy.
Zgłoszenie kandydatury następuje wyłącznie poprzez formularz, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Plebiscytu. Do zgłoszenia należy dołączyć trzy zdjęcia, będące prezentacją firmy w głosowaniu. Zdjęcia zgłaszający może wykonać samodzielnie, np. telefonem, oczywiście za zgodą mikroprzedsiębiorcy.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać:
• mailowo na adres: promocja@wup-krakow.pl w tytule wiadomości wpisując: Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021”,
• listownie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, dopisując na kopercie – Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021”.
Do wniosku należy dołączyć:
• wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Plebiscytu,
• oświadczenie osoby zgłaszającej, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Plebiscytu.
Osoby składające wnioski listownie, zobowiązane są do przesłania zdjęć mailem na adres: promocja@wup-krakow.pl z podaniem informacji o kandydacie.

Głosowanie – etap II Plebiscytu
Na kandydatury zakwalifikowane do II etapu Plebiscytu będzie można głosować od 23 listopada do 15 grudnia 2020 roku, na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie https://wupkrakow.praca.gov.pl/.
Nagrodą dla zwycięzcy Plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2020” będzie statuetka oraz prawo do używania tytułu „Laureat Plebiscytu Mikro Firma za rogiem 2021”.

Regulamin Plebiscytu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie WUP w Krakowie:
https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/13265707-wez-udzial-w-plebiscycie-i-docen-przedsiebiorce

Close Menu
 
2 grudnia 2023
Skip to content