Skip to main content
search
Aktualności

Pod dobrymi skrzydłami – dofinansowanie dla profilaktycznego projektu GOPS w Zielonkach

By 2 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 czerwca 2022 przez IO

Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach „Pod dobrymi skrzydłami” uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 62 tys. zł. Środki przyznano w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2022”. Zakłada szereg działań przeciwdziałających przemocy w rodzinie, skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców, osób niepełnosprawnych a także społeczności lokalnej i pracowników służb działających w tym obszarze.
Na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach otrzymał dofinansowanie z MRiPS trzeci rok z rzędu, tegoroczne jest największe.
Wnioski z całej Polski zostały poddane dwuetapowej ocenie: pod kątem wymogów formalnych i wstępnie merytorycznie, po której wojewodowie przekazywali maksymalnie po 10 projektów, łącznie 144 wnioski, do zespołu ekspertów – członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który wyłonił 68 podmiotów z największą liczbą punktów. Projekt gminy Zielonki zdobył 5. miejsce w Polsce.
Projekt zakłada kompleksowe zastosowanie działań, łączących szeroko rozumianą profilaktykę, a w szczególności obywatelską formułę budowania świadomości lokalnej na temat zjawiska przemocy i przeciwstawianie się przejawom agresji oraz przemocy w rodzinie.
W ramach projektu odbędą się m.in. profilaktyczne warsztaty dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, przedstawienia teatralne w przedszkolach gminnych, spotkania warsztatowe z dziećmi w szkołach, 2 rodzinne pikniki z mnóstwem atrakcji oraz konferencja szkoleniowa.
Aby skutecznie pomagać należy nade wszystko zapobiegać przemocy, stąd projekt ma na celu: podniesienie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie, promowanie prawidłowych wzorców zachowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wzmocnienie współpracy między instytucjami. Budowanie właściwych relacji interpersonalnych, kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz zapobieganie powielaniu złych i propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich są kluczem do zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie.
– Dzięki projektowi upowszechnimy wiedzę w środowisku lokalnym na temat zjawiska przemocy w rodzinie, przyczyn zachowań agresywnych, których konsekwencją jest przemoc wobec innych, wpłyniemy na postawy i zachowania członków społeczności lokalnej wobec przejawów agresji i przemocy, a tym samym podniesiemy świadomość społeczną w tym zakresie – zakładają organizatorzy.
GOPS w Zielonkach

logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content