Skip to main content
search
Aktualności

Podejmowanie działalności gospodarczej – edycja 2022 – informacje

By 17 stycznia 20227 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez admin

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje osoby fizyczne, które chciałyby rozpocząć prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej o planowanym naborze wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej. Konkurs na rozpoczęcie prowadzenia firmy odbędzie się najprawdopodobniej wiosną bądź latem 2022 roku. Nie ma jeszcze ustalonego z Samorządem Województwa konkretnego terminu, dlatego bardzo prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji. Konkursy potrwają co najmniej dwa tygodnie. Samo ogłoszenie ukazuje się na stronie www.koronakrakowa.pl co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem naboru. Więcej wiadomości w rozwinięciu wiadomości.

Kwota dostępnego budżetu umożliwi dofinansowanie prawdopodobnie 9 wniosków (w wysokości 80 000,00 zł na jeden projekt). Nabór prowadzony będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Dla zainteresowanych osób przedstawiamy podstawowe warunki dostępowe dotyczące premii na podjęcie działalności gospodarczej:
-miejsce zamieszkania na terenie działania naszego LGD (gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki),
-obywatelstwo państwa UE,
-niewykonywanie działalności gospodarczej przez ostatnie 3 miesiące (na moment składania wniosku) oraz w momencie składania wniosku,
-osoba nie może być ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie,
-konieczność utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty końcowej płatności (może być samozatrudnienie).
Szczegółowe informacje na temat naborów, procedury oceny i wyboru, a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 2014-2020 oraz w biurze Stowarzyszenia pod adresem: remiza OSP – ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce, pod nr tel.: 664 067 821; 664 067 823; e-mail: info@koronakrakowa.pl. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content