Skip to main content
search
Aktualności

Podłączenie do czynnych sieci kanalizacji sanitarnej

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

Referat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje mieszkańców tych miejscowości, w których została formalnie przejęta w użytkowanie sieć kanalizacji sanitarnej, o możliwości podłączenia do sieci. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

 

Mieszkańcom miejscowości Brzozówka, Przybysławice, Januszowice i Trojanowice przypominamy, że 30 października 2012 r. sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 w ww. miejscowościach została formalnie przejęta w użytkowanie. Z chwilą przejęcia wybudowanej sieci do eksploatacji można formalnie i fizycznie podjąć dalsze działania zmierzające do podłączenia nieruchomości do wybudowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej. Właściciele posesji, do których w ramach realizowanego przez gminę zadania, stworzono techniczne warunki do odbioru ścieków czyli doprowadzono odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, winni zgłosić się do eksploatatora gminnej sieci wodnej i kanalizacyjnej tj. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce (tel. 12 285 02 61) w celu uzgodnienia warunków realizacji i odbioru przyłącza kanalizacyjnego.
Mieszkańcom miejscowości Owczary, Garliczka, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Wola Zachariaszowska, Bibice, Trojanowice, Dziekanowice, Węgrzce-Sudół, Batowice przypominamy, iż 22 czerwca 2011 r. i 13 lipca 2011 r.  sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w  ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki –  kanalizacja w zlewniach rzek: Prądnik, Bibiczanka, Rozrywka” została formalnie przejęta w użytkowanie. Właściciele posesji w miejscowościach, w obrębie których zrealizowano zadania związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej tj. Owczary, Garliczka, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Wola Zachariaszowska, Bibice, Trojanowice, Dziekanowice, Węgrzce-Sudół, Batowice, mają również możliwość podjęcia działań zmierzających do fizycznego podłączenia własnej posesji do wybudowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej. Wszelkie uzgodnienia formalno – techniczne zmierzające docelowo do zawarcia umowy na odbiór ścieków, należy przeprowadzić indywidualnie z eksploatatorem gminnej sieci wodnej i kanalizacyjnej tj. Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce (tel. 12 285 02 61).
Referat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o.

 

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content