Skip to main content
search
Aktualności

Podpisana umowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Granicznej w Bibicach – Woli Zachariaszowskiej

By 10 kwietnia 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 kwietnia 2018 przez admin

Dron 2017 102 napisMALE4 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2153K, czyli ul. Granicznej w Bibicach i Woli Zachariaszowskiej (granica gmin Zielonki i Michałowice). Inwestycja powstanie w ramach projektu „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki”, na które gmina Zielonki zdobyła dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 2,5 km i szerokości 2,5 metra kosztować będzie 2.422.897 zł. Wykonawcą będzie Firma Transportowo-Budowlana „DROBUD” z Bibic. W 2018 roku na terenie gminy Zielonki powstanie blisko 9 km ciągów pieszo-rowerowych z dofinansowaniem w ramach ZIT.

 Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Granicznej w Bibicach – Woli Zachariaszowskiej o nawierzchni asfaltowej będzie położony nad krytym rowem, w którym umieszczone zostaną rury odwadniające. Prawie na całej długości powstanie po lewej stronie drogi idąc od szosy S7 w kierunku Górnej Wsi (tj. po stronie gdzie zlokalizowane są niepubliczna Szkoła Podstawowa im. St. Lema oraz dwa przedszkola niepubliczne w Bibicach); tylko na odcinku około 400 m, począwszy od ul. Słonecznej przejdzie na prawą stronę ul. Granicznej (czyli na stronę gm. Michałowice), a następnie powróci na lewą stronę kilkadziesiąt metrów za delikatesami “Leśnymi” w Woli Zachariaszowskiej.
Oprócz wymienionego wyżej ciągu wzdłuż ul. Granicznej w Bibicach – Woli Zachariaszowskiej (mapa1), powstaną jeszcze dwa:  ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice-Batowice o długości 2,8 km (mapa2); oraz wzdłuż dróg gminnych w Bosutowie ul. Krakowskiej, fragment ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki o długości 2,8 km (mapa3) – oba mają mieć 2,5 metra szerokości. Postępowania na wyłonienie wykonawców tych dwóch inwestycji są w trakcie.
Szacuje się, iż koszt budowy wszystkich trzech ciągów, które wykonane mają być do końca 2018 roku, wyniesie ok. 6,5 mln zł łącznie. Dofinansowanie przyznane na ten cel na podstawie umowy między Zarządem Województwa Małopolskiego i Gminą Zielonki zawartej 31 stycznia 2018 roku wynosi 4,8 mln zł, beneficjent gmina Zielonki przeznaczy 1,6 mln zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Powiatem Krakowskim, który na realizację zadania wyłoży kwotę 0,6 mln zł.
W ramach dodatkowej puli środków ZIT przygotowywane jest też do realizacji zadanie dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej w Garliczce (rozjazd do Woli Zachariaszowskiej) do Owczar wzdłuż ul. Gajowej. Koszt zadania około 2,2 mln zł przy środkach UE 1,85 mln zł i budżetu gminy Zielonki na poziomie 0,33 mln zł.

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content