Skip to main content
search
Partnerstwo na rzecz integracji

Podsumowania projektu „Partnerstwo na rzecz integracji”

By 7 grudnia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 grudnia 2015 przez admin

SAM 1599W czwartek dnia 25.11.2015 r. w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Partnerstwo na rzecz integracji” współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projektu którego głównym celem jest  podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług i form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, uczestników ŚDS i ich rodzin (lub opiekunów) poprzez rozwinięcie partnerskiej współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej. Projektu realizowanego od czerwca 2015 roku do grudnia 2015 roku.

Na spotkanie przybyli zaproszeni uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy oraz pracownicy tych instytucji, którzy mocno wspierali ich w realizowaniu założeń projektowych. Spotkanie rozpoczęło się od podziękowań Kierownik GOPS – Grażyny Hołdy, Pani Jadwigi Pauli – kierownik ŚDS Hamlet oraz Pana Roberta Kowalskiego kierownika ŚDS w Woli Zachariaszowskiej, uczestnikom za uczestnictwo i zaangażowanie podczas działań projektowych.  Działań  polegających na rozwijaniu różnorodnej oferty usług, które  pozwalają nabyć umiejętności korzystania ze swoich zasobów osobistych i talentów dla podnoszenia jakości życia, korzystania z dostępnych zasobów zewnętrznych, nawiązywania i poszerzenia relacji społecznych i funkcjonowania w grupie społecznej oraz zwiększenia samodzielności życiowej. Następnie  Pani Lidia Krehlik- psycholog ŚDS Hamlet jak i Pan Tadeusz Perzanowski- pedagog ŚDS w Woli Zachariaszowskiej zaprezentowali  metody pracy i metodykę opracowania planów aktywizująco- wspierających uczestników poszczególnych domów pomocy. Do opracowania plany konieczne jest indywidualne podejście do każdego z podopiecznych. Należy wziąć pod uwagę jego indywidualne cechy i możliwości, aby praca  przyniosła oczekiwany efekt. Podczas seminarium poruszona została również kwestia rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Podkreślono kluczowe znaczenie tzw.  „motywującego otoczenia społecznego” a zwłaszcza postawy samych rodziców. 
Podczas projektu duży nacisk został położony na rozwój form wsparcia dla rodzin i opiekunów. Stąd wśród przedsięwzięć projektu realizowane były działania edukacyjno-wspierające dla rodziców i opiekunów. W działaniach zmierzających do poprawy jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi bardzo istotne są umiejętności kadry pracującej bezpośrednio z uczestnikami ŚDS, stąd dodatkowo przewidziane było wsparcie merytoryczne dla personelu realizującego pracę terapeutyczną z uczestnikami. Odpowiednio przygotowany personel do pracy z uczestnikami jest zagadnieniem równie ważnym,  jak organizacja przebiegu treningów kompetencji i terapii dla beneficjentów.
W drugiej części podziwiać mogliśmy występy uczestników ŚDS. Wystąpili laureaci XIII Małopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Przechodni ŚDS oraz zaprezentowane zostało przedstawienie pt. „Poszukiwanie radości”.
Podczas spotkania, uczestnicy dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi projektu, pozytywnie wyrażali swoje opinie o realizowanych zajęciach. Potwierdzili słuszność realizowanego projektu oraz jakie zmiany wywarł na ich postawę.
Podczas projektu zorganizowano:
– Plener malarski
– Warsztaty artystyczne „Odkryj siłę swojego talentu”
– Wystawa prac artystycznych
– Warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym
– Warsztaty kulinarne
– Warsztaty fotograficzne
– Wycieczki tematyczne i krajoznawcze
– Impreza integracyjna sportowo- artystyczna „Zachariaszada” (uczestnicy ŚDS, WTZ, DPS z całej małopolski)
– Impreza integracyjna z udziałem społeczności lokalnej – Piknik integracyjny impreza plenerowa 
Aby osiągnąć zakładane cele projektu zawiązane zostało partnerstwo zadaniowe pomiędzy:
– Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonkach.
– Środowiskowym Domem Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej ul. Św. Floriana 19
– Fundacją Hamlet Środowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie ul. Józefa 1.
– Stowarzyszeniem wspierania rodziny i społeczności wiejskiej  „Zachariasz”.
– Wolontariuszami – studenci Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Ignatianum oraz Akademii Wychowania Fizycznego

SAM 1487SAM 1489SAM 1493

 

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content