Skip to main content
search
Aktualności

Podsumowanie akcji „Małopolska bez smogu”. Czym oddychają mieszkańcy gmin krakowskiego obwarzanka?

By 17 grudnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 grudnia 2019 przez admin

Debata Maoplska bez smogu 1 fot. Radio Kraków MOd 31 października  do 16 grudnia  w ramach akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim oraz gminami: Liszki, Świątniki Górne, Niepołomice, Zielonki, Wieliczka, Zabierzów, Wielka Wieś, Michałowice oraz Gminą Miejską Kraków, przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza w 8 gminach krakowskiego obwarzanka oraz na obrzeżach Krakowa, w Tyńcu. W ciągu 6 tygodni przenośne pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego sprawdziły jakość powietrza w Liszkach, Świątnikach Górnych i Niepołomicach (pomiary od 31.10 do 15.11), w Zielonkach, Wieliczce i Brzeziu w gminie Zabierzów (pomiary od 16 do 29.11), a na finiszu akcji (od 1.12 do 16.12) w gminie Wielka Wieś (miejscowość Szyce), Michałowicach i krakowskim Tyńcu.

W pierwszym etapie badań pyłomierze zostały umieszczone w gminach: Liszki, Niepołomice i Świątniki Górne.

Na 14 pełnych dni pomiaru w gminie Liszki dopuszczalny poziom (50 ug/m3) został przekroczony 5 razy, co stanowi najgorszy wynik wśród tych trzech miejscowości. W Świątnikach Górnych na 15 pełnych dni pomiarów przekroczenie średnio dobowej normy wystąpiło 1 raz, w Niepołomicach problem z przekroczeniem dopuszczalnych wartości wystąpił przez 1 dzień. W Krakowie w okresie pomiarów wartość średnią przekraczającą normę (średnia z 8 stacji WIOŚ) odnotowano przez 2 dni.

W drugim etapie badań analizatory zostały przestawione na teren gmin: Zielonki, Zabierzów (miejscowość Brzezie) oraz Wieliczka.

Na 13 pełnych dni pomiaru w gminie Wieliczka i w gminie Zabierzów – miejscowości Brzezie – podczas 3 dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu, w Zielonkach były 2 takie dni. W Krakowie średnie stężenie przekraczało normę przez 3 dni. 

W trakcie ostatniego etapu akcji „Małopolska bez smogu” pyłomierze badały jakość powietrza w gminach: Michałowice, Wielka Wieś (miejscowość Szyce) oraz w Tyńcu (Gmina Miejska Kraków).

Na 15 pełnych dni pomiaru w krakowskim Tyńcu podczas 7 dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu PM10 (50 ug/m3). W Michałowicach były 4 dni z przekroczoną dopuszczalną normą stężenia, w Szycach przekroczenie nastąpiło 2 razy. W Krakowie średnie stężenie przekraczało normę przez 6 dni. 

Niepokojące są wysokie odczyty średnio godzinnych stężeń w badanych miejscowościach, szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece i kotły. Często wartości te były dużo wyższe niż stężenia występujące na stacjach w Krakowie.

Szczegóły i wykresy pomiarów dla wszystkich monitorowanych miejscowosci w ramach akcji “Małopolska bez smogu”

Szczegóły i wykresy I etapu: Liszki, Niepołomice, Świątniki Górne

Szczegóły i wykresy II etapu: Zielonki, Zabierzów (Brzezie), Wieliczka

Szczegóły i wykresy III etapu: Michałowice, Wielka Wieś (Szyce), Kraków – Tyniec 

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content