Skip to main content
search
Aktualności

Podsumowanie akcji „Małopolska bez smogu”. Czym oddychają mieszkańcy gmin krakowskiego obwarzanka?

By 17 grudnia 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 17 grudnia 2019 przez admin

Debata Maoplska bez smogu 1 fot. Radio Kraków MOd 31 października  do 16 grudnia  w ramach akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim oraz gminami: Liszki, Świątniki Górne, Niepołomice, Zielonki, Wieliczka, Zabierzów, Wielka Wieś, Michałowice oraz Gminą Miejską Kraków, przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza w 8 gminach krakowskiego obwarzanka oraz na obrzeżach Krakowa, w Tyńcu. W ciągu 6 tygodni przenośne pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego sprawdziły jakość powietrza w Liszkach, Świątnikach Górnych i Niepołomicach (pomiary od 31.10 do 15.11), w Zielonkach, Wieliczce i Brzeziu w gminie Zabierzów (pomiary od 16 do 29.11), a na finiszu akcji (od 1.12 do 16.12) w gminie Wielka Wieś (miejscowość Szyce), Michałowicach i krakowskim Tyńcu.

W pierwszym etapie badań pyłomierze zostały umieszczone w gminach: Liszki, Niepołomice i Świątniki Górne.

Na 14 pełnych dni pomiaru w gminie Liszki dopuszczalny poziom (50 ug/m3) został przekroczony 5 razy, co stanowi najgorszy wynik wśród tych trzech miejscowości. W Świątnikach Górnych na 15 pełnych dni pomiarów przekroczenie średnio dobowej normy wystąpiło 1 raz, w Niepołomicach problem z przekroczeniem dopuszczalnych wartości wystąpił przez 1 dzień. W Krakowie w okresie pomiarów wartość średnią przekraczającą normę (średnia z 8 stacji WIOŚ) odnotowano przez 2 dni.

W drugim etapie badań analizatory zostały przestawione na teren gmin: Zielonki, Zabierzów (miejscowość Brzezie) oraz Wieliczka.

Na 13 pełnych dni pomiaru w gminie Wieliczka i w gminie Zabierzów – miejscowości Brzezie – podczas 3 dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu, w Zielonkach były 2 takie dni. W Krakowie średnie stężenie przekraczało normę przez 3 dni. 

W trakcie ostatniego etapu akcji „Małopolska bez smogu” pyłomierze badały jakość powietrza w gminach: Michałowice, Wielka Wieś (miejscowość Szyce) oraz w Tyńcu (Gmina Miejska Kraków).

Na 15 pełnych dni pomiaru w krakowskim Tyńcu podczas 7 dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu PM10 (50 ug/m3). W Michałowicach były 4 dni z przekroczoną dopuszczalną normą stężenia, w Szycach przekroczenie nastąpiło 2 razy. W Krakowie średnie stężenie przekraczało normę przez 6 dni. 

Niepokojące są wysokie odczyty średnio godzinnych stężeń w badanych miejscowościach, szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece i kotły. Często wartości te były dużo wyższe niż stężenia występujące na stacjach w Krakowie.

Szczegóły i wykresy pomiarów dla wszystkich monitorowanych miejscowosci w ramach akcji “Małopolska bez smogu”

Szczegóły i wykresy I etapu: Liszki, Niepołomice, Świątniki Górne

Szczegóły i wykresy II etapu: Zielonki, Zabierzów (Brzezie), Wieliczka

Szczegóły i wykresy III etapu: Michałowice, Wielka Wieś (Szyce), Kraków – Tyniec 

Close Menu
 
22 lutego 2024
Skip to content