Skip to main content
search
Relacje

Podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu “Partnerstwo na rzecz integracji” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

By 30 listopada 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 listopada 2015 przez admin

DSC01447Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego w gminie Zielonki stał się okazją do podsumowania dotychczasowej realizacji projektu pod nazwą “Partnerstwo na rzecz integracji” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy Fundacji Hamlet z Krakowa. Całe przedsięwzięcie trwało pół roku, a jego celem była poprawa jakości usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz większa integracja środowisk. Uczestnikami spotkania, które odbyło się 25 listopada w Centrum Integracji Społecznej byli pracownicy GOPS w Zielonkach oraz kierownicy, opiekunowie i podopieczni obydwu placówek.

Podczas seminarium Jadwiga Pauli – kierownik ŚDS fundacji Hamlet oraz Robert Kowalski- kierownik ŚDS w Woli Zachariaszowskiej omówili założenia oraz zaprezentowali rezultaty projektu „Partnerstwo na rzecz integracji.” W pomocy społecznej sukces działania zależy od współpracy pomiędzy instytucjami, które w pomoc są zaangażowane; realizowany projekt był przykładem takiego współdziałania instytucji. Celem jego było lepsze wykorzystanie możliwości podopiecznych, zaktywizowanie ich, zaproponowanie im nowych sposobów spędzania wolnego czasu, odkrycie ich talentów i rozwijanie zainteresowań. Uczyniono to poprzez plener malarski i warsztaty artystyczne pt „Odkryj siłę swojego talentu.” Ponadto odbyły się warsztaty kulinarne, zajęcia z doradcą zawodowym, wycieczki krajoznawcze do Krakowa, Ojcowa oraz Inwałdu połączone z warsztatami fotograficznymi. Ich owocem jest wystawa fotografii, którą można oglądać w Bibliotece Publicznej w Zielonkach. Ze środków „Partnerstwa na rzecz integracji” zrealizowano również integracyjną imprezę sportowo-artystyczną „Zachariaszada”. Ponadto odbyły się szkolenia dla pracowników socjalnych oraz kadry ŚDS-ów dotyczące aktywizacji podopiecznych. W ramach projektu przewidziane jest jeszcze spotkanie z pracodawcami, którego celem jest zainteresowanie ich zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, powstanie również skrypt, który będzie upowszechniony w ŚDS-ach – będzie to vademecum metod pracy z podopiecznymi.
Jako prelegenci wystąpili także: Lidia Krehlik – psycholog ze Środowiskowego Domu Samopomocy fundacji Hamlet oraz dr Tadeusz Perzanowski – pedagog ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej prezentując zgromadzonym metody opracowania planów aktywizująco-wspierających uczestników. W opracowaniu takiego planu niezbędnym jest indywidualne traktowanie każdego z podopiecznych z uwzględnieniem jego predyspozycji takich jak: wiek, sprawność ruchowa, intelektualna, doświadczenie życiowe, poziom zdrowia, umiejętność radzenia sobie z chorobą psychiczną. Same zaś metody muszą być dla podopiecznych atrakcyjne.
Dla uczestników seminarium z programem artystycznym wystąpili podopieczni ŚDS-ów, była również okazja podziwiać zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów fotograficznych, które odbyły się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz integracji”
Pracownicy pomocy społecznej na co dzień wspierają swoją pracą i zaangażowaniem ludzi w trudnej sytuacji życiowej. W uznaniu dla tej profesji 21 listopada ustanowiono w Polsce Dniem Pracownika Socjalnego. Z tej okazji kierownik GOPS-u złożyła podziękowania swoim pracownikom – Praca na rzecz innych osób to piękny zawód, chciałabym złożyć Państwu gorące podziękowania za Wasz profesjonalizm w działaniu i za wytrwałość – mówiła Grażyna Hołda.
KŁK

Więcej zdjęć tutaj:

DSC01415
DSC01445
DSC01431
DSC01469
DSC01470
DSC01467DSC01447
 DSC01675
5
DSC01407
Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content