Skip to main content
search
Rodzina 500 +

Podsumowanie pierwszych 3 miesięcy realizacji programu “Rodzina 500+”

By 7 lipca 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 lipca 2016 przez admin

Rządowy program „Rodzina 500+” jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach od 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski złożone w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. włącznie, uprawniają do wypłaty świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od kwietnia br. W przypadku wniosków złożonych od 2 lipca 2016 r. świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Pierwszy okres świadczeniowy zakończy się 30 września 2017 r. W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 rok – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.
Do dnia 1 lipca br. na dziennik podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach wpłynęło 1871 wniosków o świadczenie wychowawcze, z czego 785 w formie elektronicznej. Rozpatrzonych zostało 1677 wniosków, 18 wniosków przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w celu rozstrzygnięcia przez Marszałka Województwa Małopolskiego czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie od 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r. wydano 27 decyzji odmownych a 10 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie uzupełnienia w terminie brakującej dokumentacji. Do dnia dzisiejszego zrealizowano świadczenia wychowawcze 500+ na łączną kwotę ok. 3 mln zł (tj. 2.968.153,90 zł), z czego w kwietniu wypłacono 179.500,00 zł, w maju 993.025,90 zł a w czerwcu 1. 795.628,00 zł.

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content