Skip to main content
search
Statystyka

SPRAWOZDANIE – VI KADENCJA SAMORZĄDU GMINY ZIELONKI 2010 – 2014

By 17 listopada 201411 lutego, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 lutego 2022 przez AO

kadencyjnyzmn

Szanowni Państwo, przekazuję Państwu syntetyczną informację z realizowanych zadań, przedsięwzięć i inicjatyw w mijającej kadencji samorządu gminy Zielonki w latach 2010 – 2014. Każdego, kto jest zainteresowany bardziej szczegółową informacją o corocznych dochodach i wydatkach, zachęcam do lektury corocznych Sprawozdań Wójta Gminy Zielonki uwzględniających wszystkie, szeroko opisane dochody i wydatki oraz realizowane zadania roczne i wieloletnie.

W ciągu ostatnich czterech lat, pod moim kierownictwem, gmina Zielonki zrobiła ważny krok do przodu. Wybudowaliśmy kolejne dziesiątki kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, zmodernizowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg, wybudowaliśmy kolejne kilometry chodników i odwodnień, powstały nowe place zabaw, boiska i tereny do rekreacji, zakupiliśmy grunty pod przyszłe inwestycje oświatowe i sportowe; współfinansowaliśmy też modernizacje dróg na terenie naszej gminy, zarządzanych przez samorządy województwa i powiatu.
Zrealizowane inwestycje pozwoliły podtrzymać zainteresowanie naszą gminą, co potwierdza liczba osiedlających się każdego roku nowych mieszkańców, dająca w efekcie najwyższe saldo migracji w Małopolsce. Do dobrego postrzegania naszej gminy w powiecie, Małopolsce i kraju, przyczyniają się też dobra praca placówek oświatowych i bardzo wysokie wyniki edukacyjne naszych uczniów. Coraz więcej przedsiębiorców wybiera naszą gminę, jako miejsce swojej działalności, budując nowe obiekty i tworząc miejsca pracy. Rozwinęły się inicjatywy społeczne, powstały nowe zespoły, przybywa mieszkańców angażujących się w rozwój gminy, kultywowanie podkrakowskiego folkloru oraz prezentowanie bogatej gminnej tradycji. Inicjatywy integrujące mieszkańców, modernizowane szlaki rowerowe, nowe propozycje imprez systematycznie wzbogacają ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu blisko miejsca zamieszkania.
Zachęcając Państwa do lektury tego materiału, jednocześnie chcę podziękować wszystkim radnym i sołtysom, którzy aktywnie wspierali wnioski i inicjatywy, włączali się w codzienną realizację gminnych przedsięwzięć. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, organizacjom, stowarzyszeniom i grupom, które przyczyniły się do rozwoju naszej gminy i uzyskania wysokiej pozycji naszego samorządu w powiecie, województwie i kraju.

Podsumowanie pozostałych kadencji samorządu dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Podsumowanie VI Kadencji 2010-2014 Samorządu Gminy Zielonki (pdf. 7,39 MB)

Z wyrazami szacunku
Bogusław Król
Wójt Gminy Zielonki

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content