Skip to main content
search
Aktualności

Pomoc dla osób ewakuowanych z Mariupola

By 19 stycznia 2016No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 19 stycznia 2016 przez admin

W dniu 23 listopada 2015 roku Rząd Polski przeprowadził ewakuację grupy 177 osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy, zameldowanych i faktycznie zamieszkałych w mieście Mariupol oraz w przylegających do niego rejonach. W związku z powyższym, Wicewojewoda Małopolski zwrócił się z apelem do mieszkańców Małopolski oraz organizacji pozarządowych, firm i instytucji o zaangażowanie i pomoc w stworzeniu warunków do osiedlenia dla naszych Rodaków, a w szczególności o współpracę w znalezieniu dla nich mieszkań i miejsc pracy.


Aktualnie osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy przebywają w Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach, gdzie mają zapewnione całodzienne wyżywienie. W czasie tego pobytu będą uzyskiwać pozwolenia na pobyt stały, uczyć się języka polskiego i przygotowywać do osiedlenia w Polsce. Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem czynnego prawa wyborczego. Oznacza to również, że osoby te mogą legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Biorąc pod uwagę dotychczasową, sytuację życiową ewakuowanych osób, których życie i zdrowie było zagrożone ze względu na trwający we wschodniej Ukrainie konflikt zbrojny, stworzenie im warunków do osiedlania się na terytorium Polski jest zadaniem priorytetowym.

Close Menu
 
5 grudnia 2023
Skip to content