Skip to main content
search
Aktualności

Pomoc dla osób ewakuowanych z Mariupola

By 19 stycznia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 stycznia 2016 przez admin

W dniu 23 listopada 2015 roku Rząd Polski przeprowadził ewakuację grupy 177 osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy, zameldowanych i faktycznie zamieszkałych w mieście Mariupol oraz w przylegających do niego rejonach. W związku z powyższym, Wicewojewoda Małopolski zwrócił się z apelem do mieszkańców Małopolski oraz organizacji pozarządowych, firm i instytucji o zaangażowanie i pomoc w stworzeniu warunków do osiedlenia dla naszych Rodaków, a w szczególności o współpracę w znalezieniu dla nich mieszkań i miejsc pracy.


Aktualnie osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy przebywają w Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach, gdzie mają zapewnione całodzienne wyżywienie. W czasie tego pobytu będą uzyskiwać pozwolenia na pobyt stały, uczyć się języka polskiego i przygotowywać do osiedlenia w Polsce. Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem czynnego prawa wyborczego. Oznacza to również, że osoby te mogą legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Biorąc pod uwagę dotychczasową, sytuację życiową ewakuowanych osób, których życie i zdrowie było zagrożone ze względu na trwający we wschodniej Ukrainie konflikt zbrojny, stworzenie im warunków do osiedlania się na terytorium Polski jest zadaniem priorytetowym.

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content