Skip to main content
search
Aktualności

Porozumienie o współpracy pomiędzy gminą Zielonki a Uniwersytetem Ekonomicznym

By 11 marca 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 marca 2016 przez admin

DSC0645710 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz  JM prof. dr hab. Inż. Andrzej Chochół, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a gminą Zielonki. Dotyczy ono wspólnych projektów obu instytucji w różnych obszarach działania, m.in. organizacji zajęć terenowych, praktyk studenckich i staży dla studentów uniwersytetu na kierunku Gospodarka Przestrzenna  oraz  wspólnie podejmowane przedsięwzięcia promocyjne.

Podpisane porozumienie jest rozszerzeniem współpracy, która istniała wcześniej pomiędzy naszą gminą, a uczelnią. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego odbywali już praktyki w Urzędzie Gminy, warto tez wspomnieć chociażby o opracowywanych  przez nich planach rewitalizacji terenów po PGR w Dziekanowicach,  o czym pisaliśmy tutaj:

Ideą  podpisanego porozumienia  jest  połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.  Studenci zdobędą doświadczenie zawodowe w ramach staży, praktyk studenckich lub podczas różnego rodzaju zajęć terenowych. Z ich strony, gmina zyska wsparcie. Pomogą m.in. w aktualizacji istniejących opracowań i w inwentaryzacji zagospodarowania terenu, w  opracowywaniu dokumentów planistycznych w gminie, współuczestniczyć będą w tworzeniu projektów rewitalizacji terenu np. ścieżek rowerowych, oznakowania turystycznego gminy, podejmą prace związane z opracowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju gminy poprzez np. opracowanie jej  części diagnostycznej, wykonanie prognoz rozwoju, przeprowadzanie sondaży i wywiadów wśród społeczności lokalnej monitorowanie procesów rozwoju społeczno- gospodarczego oraz opracowywanie koncepcji promocji gminy. Na obustronne korzyści nie tylko doraźne, jak np wzajemna pomoc i wsparcie w różnych działaniach, ale również długofalowe,  wynikające z porozumienia wskazywał rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Andrzej Chochół  – Współpraca między nami pozwoli wyposażyć studentów w odpowiednie umiejętności, a w przyszłości państwo będziecie mieli możliwość zatrudnienia bardziej kompetentnych pracowników. W imieniu władz uczelni wyrażam wdzięczność za wolę współpracy. Bardzo sobie ją cenimy – mówił. 
Chcielibyśmy, aby Państwo wypełniając to porozumienie byli także beneficjentami tej współpracy – mówił prof. dr hab.Tadeusz Kudłacz, kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej UEK, inicjator kooperacji pomiędzy uczelnią a gminami.
Dokument o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym sygnowali również: wójt gminy Biskupice Henryk Gawor, wójt gminy Bochnia Marek Bzdek, wójt gminy Dobra Benedykt Węgrzyn, wójt gminy Raciechowice Marek Gabzdyl  a także wójt gminy Kłaj Zbigniew Strączek.
KŁK

 

 

DSC06420
DSC06412
DSC06452
DSC06454

 

 

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content