Skip to main content
search
Poradnik dla mieszkańca

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – komunikat

By 13 grudnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 grudnia 2022 przez AO

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego przypomina właścicielom i zarządcom o konieczności poddawania budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 obowiązkowej kontroli w zakresie:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c)instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kontrolę należy przeprowadzić dwa razy w roku; do dnia 31 maja oraz 30 listopada. Osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu.

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content