Skip to main content
search
Aktualności

Powrót dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach gminy Zielonki – informacja nr 2

By 5 maja 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 maja 2020 przez admin

Ponieważ 30 kwietnia 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 781), na mocy którego organ prowadzący przedszkola (wójt, burmistrz, prezydent) nie – jak wcześniej Rząd zapowiadał – może podjąć decyzję o ich otwarciu, po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej – a otrzymał nakaz otwarcia przedszkoli od środy 6 maja 2020 r. musimy z tym dniem otworzyć przedszkola samorządowe oraz oddziały przedszkolne w szkołach na terenie gminy Zielonki.
Przeanalizowaliśmy ww. wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia i MEN w tej sprawie (LINK) i staramy się uczynić wszystko, aby być z tym dniem gotowi organizacyjnie i technicznie do otwarcia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Apelujemy jednak do Rodziców, aby w miarę możliwości dzieci, które mają zapewnioną opiekę pozostały w domach, bowiem stan epidemii nie ustał. Jesteśmy w sytuacji totalnego eksperymentu, dano nam bardzo mało czasu na spełnienie wszystkich wymogów; nie możemy zagwarantować, że pomimo podjętych przez organ prowadzący, dyrektorów i nauczycieli starań zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, nic się nie wydarzy.
Zatem proszę, aby dziecko, przyprowadzone przez Rodziców do przedszkola było w pełni zdrowe, bowiem to jedynie Państwa odpowiedzialne podejście może zapobiec rozpowszechnieniu się epidemii. Również nikt z rodziny dziecka, z którym przebywa ono w jednym domu, nie może być na kwarantannie, ani tym bardziej chory.
Musimy zapewnić dzieciom reżim sanitarny. W jednej przedszkolnej grupie, stosując się do ww. wytycznych, opieką będzie można objąć maksymalnie do 12 dzieci (4 m² na dziecko). W pierwszej kolejności zapewnimy opiekę dzieciom rodziców pracujących: w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, w handlu, itp.
Warunkiem przyjęcia dziecka pod opiekę przedszkolną będzie dostarczenie do dyrektora placówki drogą e-mailową:
1.    pisemnego zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego, w którym oświadczy, że: nikt z osób zamieszkujących wspólnie z dzieckiem nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji, a z chwilą wystąpienia takiej sytuacji rodzic/opiekun niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola i powstrzyma się z wysyłaniem dziecka do placówki; wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka; zapoznał się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
2.    oświadczenie o zatrudnieniu i braku możliwości wykonywania pracy zdalnej.
Wszystkie szczegółowe informacje otrzymają Państwo od dyrektorów jednostek oświatowych. Biorąc po uwagę fakt, że nadal jesteśmy w stanie epidemii, zapewniam Państwa, że dla mnie jako Wójta Gminy Zielonki, priorytetem zawsze było, jest i będzie bezpieczeństwo mieszkańców.

Wójt Gminy Zielonki
Bogusław Król

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content