Skip to main content
search
Aktualności

Prace nad nowym ujęciem wody w Przybysławicach

By 19 grudnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 grudnia 2013 przez admin

studniaPoszukiwanie wody w Przybysławicach przez gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zakończyło się pomyślnie. Wykonany z początkiem grudnia próbny odwiert na działce gminnej niedaleko drogi nr 794, w rejonie pomiędzy ul. Klonową w Przybysławicach, a ul. Polną w Brzozówce, pozwolił na odkrycie nowego źródła wody dla mieszkańców gminy Zielonki. Wstępne badania oceniły wydajność studni na co najmniej 15 m³/h, a jakość wody na dobrą. Uruchomienie ujęcia jest planowane na II połowę 2014 r. Z ujęcia będą mogli być zasilani w wodę mieszkańcy Przybysławic, Januszowic i Trojanowic.

Nowego źródła wody poszukiwano z powodu dużego zapotrzebowania na wodę szczególnie w miesiącach letnich. Duży, północny obszar gminy jest obsługiwany obecnie przez ujęcie w Owczarach – tym samym zostałoby ono odciążone o te trzy miejscowości.
Odwiert próbny był zrobiony do głębokości prawie 65 metrów. Jednak, jak ocenia prezes PUK Zielonki Romuald Zaniewski,  obserwacje przy próbnym odwiercie pozwalają przypuszczać, że wydajność ujęcia może być jeszcze większa. – Jednak 15 m³ to już jest  dobra wydajność dla potrzeb komunalnych – podkreśla.
Woda wg wstępnych badań nie ma nadmiaru żelaza, manganu, siarczków i spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia jako woda zdatna do picia. Jest to woda typowa dla rejonu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jeszcze będą konieczne pompowania próbne, celem określenia zasobów wody, wykonane pod nadzorem hydrogeologa, dokładne badania składu fizyko-chemicznego wody oraz wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wody. W  2014 r. wykonana zostanie zabudowa studni wraz z pompą głębinową oraz niezbędna  infrastruktura sieciowa – sięgacz wodociągowy i przyłącze energetyczne. Koszt nowego ujęcia wody  szacuje się na około 180 tys. złotych (w tym koszt dokumentacji hydrologicznej i formalno-prawnej, budowy studni wraz z uzbrojeniem, budowy zasilania energetycznego itp.) Dzięki temu, że jest to działka gminna inwestycja nie wymaga już nakładów, takich jak wykupienie gruntu. Działka została wykupiona na rzecz gminy w latach 80. XX wieku z przeznaczeniem pod zbiornik wodny. Obecnie PUK jest w trakcie projektowania zbiornika wody, który będzie usytuowany obok ujęcia
W ustaleniu dokładnego miejsca, gdzie można znaleźć wodę, pomogła radna gminy, mieszkanka Przybysławic, przewodnicząca tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich, pani Helena Wiśniewska, stąd zostało nazwane jej imieniem.
Przedsiębiorstwo jest także w trakcie reaktywacji studni S3 w Zielonkach w rejonie Podskala, w której woda posiada ponadnormatywną zawartość żelaza. Zabudowano tam pilotażową stację uzdatniania wody. Pierwsze wyniki uzdatniania wody rokują pomyślnie. Ujęcie to w przyszłości wspomoże zasilanie w wodę miejscowość Zielonki.
IO

studnia3

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content