Skip to main content
search
Ogłoszenia

Problem “bezpańskich” zwierząt, w tym psów na terenie gminy Zielonki

By 11 marca 2015No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 11 marca 2015 przez admin

W ostatnich latach zintensyfikował się problem bezpańskich psów w naszej gminie, dlatego też     apelujemy o rozwagę do wszystkich mieszkańców gminy.

Należy mieć na względzie, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli lub opiekunów, a pojawiające się tzw. „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli (opiekunów) lub faktycznie porzucone przez dotychczasowych opiekunów. Bywa czasem tak, że psy oddalają się od swoich domów z winy swoich właścicieli, którzy nienależycie zabezpieczyli swoją posesję.
Elementem wskazującym na „bezpańskość” czy też „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o określonych porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas grupy psów schodzą się w jedno miejsce i potrafią „pilnować” posiadłości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa dłuższy okres czasu. Później zwykle psy rozchodzą się po sąsiedztwie i wracają na swoje posesje. W tym okresie niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów czy ich przygarnianie. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to skutkować tym, że psy przyzwyczają się do nowego miejsca i nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę, o ile nie będzie dokarmiane, w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela (opiekuna).

W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany lub jesteśmy naocznymi świadkami „porzucania” psa, należy o takim zdarzeniu bezzwłocznie poinformować Policję. Policja ma prawo nałożyć mandat karny na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W sytuacji natomiast, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, należy to zgłosić telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy Zielonki lub na Komisariat Policji w Zielonkach. Dopiero wówczas  zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wyłapaniu zwierzęcia i przewiezieniu go do schroniska dla bezdomnych zwierząt.   Uprasza się zatem mieszkańców Gminy Zielonki o rozwagę i skuteczne zabezpieczenie bram, furtek i ogrodzeń swoich posesji, tak by zwierzęta, szczególnie psy, nie mogły jej opuszczać ani na nią wchodzić bez wiedzy właściciela. Przypominamy, że właściciele i opiekunowie psów zobowiązani są do zachowania środków ostrożności i stałego nadzoru polegającego na trzymaniu zwierzęcia na odpowiedniej uwięzi lub w kojcu na terenie posesji. Zgodnie bowiem z art. 77 Kodeksu wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych, albo karze nagany (…)”.

Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego, od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie na terenie swojej nieruchomości, nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać o tym, że „wałęsające się psy” zwykle mają swoich właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do nowych miejsc, w których zaoferowano im opiekę oraz wyżywienie. Istotne jest, aby sami właściciele zwierząt poczuwali się nie tylko do korzyści z faktu posiadania zwierzęcia, ale również do ciążących na nich obowiązków.

Mając na względzie dobro społeczne wszystkich mieszkańców Gminy Zielonki pamiętajmy, iż “Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

Close Menu
 
16 maja 2022
Skip to content