Skip to main content
search
Aktualności

Problem dzików – działania odstraszające i odstrzał redukcyjny

By 7 września 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 7 września 2022 przez IO

Na terenie gminy Zielonki, która jest gminą wiejską, występują dzikie zwierzęta, zwierzyna łowna. Dziki zostały wyparte m.in. z obszarów rezerwy autostradowej pod budowę Północnej Obwodnicy Krakowa i żerują bliżej siedlisk ludzkich, co spowodowało zwiększenie zagrożenia z ich strony. Najczęściej zagrożenie ze strony dzików było zgłaszane przez mieszkańców Os. Łokietka i Marszowca w Zielonkach. Gmina Zielonki na wnioski mieszkańców podjęła wielokierunkowe działania w celu rozwiązania problemu. W ostatnim czasie m.in. rozkładano odstraszacze zapachowe i wystosowano pisma do odpowiednich instytucji w sprawie odłowienia dzików, wystąpiono też o zgodę na odstrzał redukcyjny, m.in. w rejonie Os. Łokietka, gdzie problem wiązał się z położonym nieopodal zalesionym, ogrodzonym terenem. Pod koniec sierpnia odłowiono zwierzęta w rejonie os. Marszowiec w Zielonkach.
W związku z tym, iż w rejonie os. Marszowiec i ul. Galicyjskiej w Zielonkach mieszkańcy zgłaszali zagrożenie ze strony dzików, w nocy z 30 na 31 sierpnia, zgodnie z przepisami, ponad 200 m od zabudowań, myśliwi dokonali odstrzału 5 dzików.
Stało się to na prywatnej działce rolnej, za zgodą właściciela, który sam o watasze powiadomił Koło Łowieckie „Żubr” w Krakowie (w którego kręgu oddziaływania jest rejon Marszowca w Zielonkach). Prezes koła Roman Machnik zarządził błyskawicznie mobilizację. Dziki bytowały w okolicach budowy obwodnicy, strzelano w stronę autostrady, teren był osłonięty kopcem ziemi. Jak relacjonuje członek Koła „Żubr” Artur Nogieć, sołtys Garlicy Duchownej, odstrzał nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców. Od zeszłego roku można używać do polowania noktowizorów, stąd polowanie mogło odbyć się bezpiecznie w nocy.
Takich polowań od wiosny było więcej, od kwietnia do początku września myśliwi ustrzelili na terenie nadzorowanym przez koło (m.in. część terenu gmin Zielonki i Skała, północna część Krakowa) ponad 80 dzików, w większości na terenie gminy Zielonki.
Skąd taka ich liczebność? Artur Nogieć tłumaczy, że spora liczba zwierząt przechodzi z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie jest ich za dużo, w rejon Grębynic w naszej gminie, z kolei w rejonie Marszowca i Bibic pojawiają się te, które bytowały wcześniej na terenie zajętym teraz pod budowę północnej obwodnicy. Sprzyjają im nieużytki, wybierają miejsca zarośnięte. Dziki są zwierzętami bardzo niebezpiecznymi, o dużej wadze, dochodzącej nawet do kilkuset kilogramów, często zmieniającymi miejsce bytowania, pokonującymi wiele kilometrów, aby znaleźć pożywienie.
Koło Łowieckie „Żubr” w Krakowie współpracuje z gminą, policją i mieszkańcami. Odstrzał redukcyjny dzików może być prowadzony na obszarze naszej gminy przez trzy koła łowieckie: Koło Łowieckie „Diana” Kraków (miejscowości: Batowice, Bosutów, Boleń, Dziekanowice i Węgrzce), Koło Łowieckie „Podwawelskie” Kraków (miejscowość Zielonki obszar pomiędzy ul. Długopolską a ul. Pękowicką w stronę miasta Krakowa) oraz Koło Łowieckie Żubr Kraków na pozostałym obszarze gminy.

Mieszkańcy gminy Zielonki licznie zgłaszali także informacje o dzikach bytujących w rejonie Osiedla Łokietka w Zielonkach pomiędzy ul. Pękowicką w Krakowie a ul. Na Piaski i ul. Długopolską w Zielonkach. Informowali, że dziki bytują w zaroślach na terenie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przy ul. Łokietka. Stan ogrodzenia komendy umożliwiał im przemieszczanie się na teren osiedla. Przykładowo 18 maja mieszkanka zgłosiła, że została zaatakowana na chodniku przy ul. Wiarusa. Dziki potrafiły też wtargnąć na plac zabaw, zostawiając po sobie ślady np. zniszczone trawniki.
Teren będący własnością policji, na którym bytuje zwierzyna, jest zlokalizowany na terenie Krakowa, stąd działania gminy w tym zakresie musiały być dwutorowe – dotyczyć terenu gminy i miasta.
Jeśli chodzi o teren gminy wójt gminy Zielonki Bogusław Król zwrócił się 19 maja 2022 r. do Koła Łowieckiego „Podwawelskie” o zgodę na odstrzał zwierzyny. W tym samym czasie gmina zakupiła odstraszacze zapachowe – repelenty, które w miejscach gdzie widywano dziki rozmieściła ekipa gospodarcza Referatu Gospodarki Komunalnej UG Zielonki. Środki zapachowe odstraszające dziką zwierzynę, w tym dziki, oznacza się żółtymi tablicami informacyjnymi. Repelenty mają postać zielonych dozowników, zawieszonych ok. 1,2 m nad ziemią. Umieszczone zostały na ogrodzeniach w okolicach placów zabaw w Zielonkach: przy ul. Lawendowej, na Podskalu; w Parku Wiejskim od strony ul. Kanadyjskiej i w obrębie cmentarza w Zielonkach oraz w Januszowicach przy ul. Młyńskiej. Gmina apeluje o niedotykanie repelentów, zapach jest trudny do usunięcia. 28 czerwca gmina zwróciła się do Powiatu Krakowskiego o wydanie decyzji administracyjnej o odłowie wraz z uśmierceniem dzików przebywających w rejonie Osiedla Łokietka w Zielonkach oraz ul. Lawendowej i Parku Wiejskiego. 26 lipca na spotkaniu w gminie Zielonki, na którym obecni byli przedstawiciele Powiatu Krakowskiego, ustalono, że zasadnym jest wystąpienie do Prezydenta Miasta Krakowa o wydanie decyzji zezwalającej na odstrzał redukcyjny dzików bytujących na terenie policji.
Wójt gminy zwrócił się do komendy policji powiatowej usytuowanej w Krakowie o naprawienie ogrodzenia oraz o pozwolenie na lokalizację ambony do odstrzału redukcyjnego na terenie komendy, policja wyraziła zgodę na usytuowanie ambony. 26 lipca odbyły się oględziny terenowe w związku z wnioskiem wójta gminy Zielonki o wydanie decyzji o odłowie wraz z uśmierceniem dzików w rejonie Os. Łokietka, ul. Lawendowej i parku Wiejskiego w Zielonkach. 26 lipca o zezwolenie na odstrzał redukcyjny 10 sztuk dzików i 5 sztuk saren gmina zwróciła się do Prezydenta Miasta Krakowa, 23 sierpnia Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję zezwalającą, nie jest ona jeszcze prawomocna. Po uprawomocnieniu decyzji odstrzał wykonać ma właściwe miejscowo Koło Łowieckie „Podwawelskie”, w tym celu została już przygotowana ambona myśliwska na terenie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Nie bez znaczenia są działania informacyjne, ostrzeżenia, pouczanie co do zachowania: w terenach zabudowanych, gdzie pojawiają się dzikie zwierzęta nie powinno się: wyrzucać resztek żywności na nieużytki, składować ich w miejscach, do których mają łatwy dostęp dzikie zwierzęta; gromadzić odpadów komunalnych w miejscach niezabezpieczonych przed zwierzętami; dokarmiać dzikiej zwierzyny; pozostawiać otwartej bramy ogrodzenia posesji. W rejonie występowania stada dzików dla bezpieczeństwa lepiej nie należy przemieszczać się samotnie, trzeba asystować dzieciom w czasie spaceru. Od dzikich zwierząt należy zachować dystans, a w przypadku ich zbliżania się należy oddalić się spokojnie w przeciwnym kierunku nie okazując strachu.

IO

Close Menu
 
24 lutego 2024
Skip to content