Skip to main content
search
Aktualności

Program dofinansowania – Odnawialne Źródła Energii – przyjmowanie wniosków do 10 lutego

By 19 grudnia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 grudnia 2016 przez admin

solarPrzypominamy, że gmina Zielonki przygotowuje się do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Odbyły się już spotkania informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych projektem. Zbieranie deklaracji od mieszkańców będzie trwało do 10 lutego.


Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu. Partnerem projektu będzie firma doradcza DoEkoGroup Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za organizowanie spotkań informacyjno-promocyjnych, przygotowanie dokumentacji do wniosku oraz inspekcje techniczne budynków. W chwili obecnej doprecyzowywana jest umowa pomiędzy gminami i firmą DoEkoGroup Sp. z o.o.

 

Poziom dofinansowania wyniesie minimum 60% (minus podatek VAT). W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23%.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet – deklaracji udziału w projekcie. Do pobrania: deklaracja z ankietą. Ankiety będą dostępne również w Urzędzie Gminy Zielonki Referat Gospodarki Komunalnej.

Szczegóły projektu:

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym projekcie, zobligowani będą do złożenia deklaracji udziału w projekcie oraz poniesienia kosztów niezbędnej inspekcji technicznej budynku (szczegóły poniżej). Inspekcja ta ma za zadanie wykazać jakiej mocy urządzenia można zamontować na budynku. Po uzyskaniu dofinansowania przez projekt deklarujący swój udział mieszkańcy zostaną zobligowani do wniesienia wkładu własnego do projektu w wysokości 40% kosztów urządzeń netto oraz całej kwoty podatku VAT przypadającego na konkretną instalację. Dofinansowanie zewnętrzne wyniesie 60% kwoty netto urządzeń, co pozwoli na zwrot inwestycji po około 5 latach (szacunkowy czas w przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych).

Zbieranie deklaracji trwać będzie do 10 lutego 2017 r. Gmina rekomenduje dokonywanie wpłat za inspekcję po zawarciu umowy z firmą przez gminę.

W marcu 2017 r. do domów tych mieszkańców udadzą się inspektorzy, którzy będą analizować rachunki, architekturę budynku, wyposażenie kotłowni oraz konfrontować oczekiwania mieszkańców z możliwościami technicznymi domu i nieruchomości. Z każdej pojedynczej inspekcji powstanie raport, którego kopię otrzyma zainteresowany mieszkaniec oraz który będzie stanowił podstawę do sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego, który jest niezbędnym elementem dokumentacji do wniosku.

Mieszkaniec który wypełni ankietę udziału w projekcie i podpisze umowę powinien uiścić opłatę za wykonanie inspekcji terenowej technicznych możliwości budowy źródła OZE, pozwalającej określić rodzaj i moc instalacji OZE.

Wysokość wpłaty zależeć będzie od ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) – można zlecić 1, 2 lub 3 analizy:

1. instalacja solarna – 246,00 zł.
2. instalacja fotowoltaiczna – 270,60 zł.
3. pompa ciepła – 307,50 zł.
Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego: tel. 579 075 113 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl
Ankiety uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać do 10 lutego 2017 r.  

Zgodnie z przyjętym harmonogramem naborów, konkurs na dofinansowanie tego typu projektów ogłoszony zostanie w III kwartale 2017 roku. Oznacza to, iż decyzja o dofinansowaniu bądź nie projektu podjęta zostanie na początku 2018 roku. Dopiero wtedy będzie można dokonać wyboru wykonawcy i montażu urządzeń po dokonaniu wpłat mieszkańców.

 Zwracamy Państwa uwagę, że ewentualne dofinansowanie projektu zależy od wyniku konkursu – istnieje możliwość nie przyznania środków na nasz projekt. W tej sytuacji środki, które zainwestuje Gmina w przygotowanie dokumentacji oraz Państwo w inspekcje budynków nie będą podlegały zwrotowi.

Beneficjentem głównym projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Zielonki – a mieszkaniec jest beneficjentem docelowym, zatem dla mieszkańca podatek od dotacji nie będzie występował.
 

 

Prezentacja projektu: pobierz plik (*pdf)

 

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content