Skip to main content
search
Aktualności

Realizacja Programu Osłonowego w gminie Zielonki

By 9 lutego 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 lutego 2021 przez admin

piec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach we współpracy z Referatem Niskiej Emisji i Odpadów Urzędu Gminy Zielonki kontynuuje w 2021 roku działania w ramach Programu Osłonowego. Celem programu jest wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  i rodzinnej, w pokryciu kosztów wymiany systemu ogrzewania. Dofinansowanie wynosi 100 % na wymianę źródła ogrzewania i ewentualnych przeróbek w istniejącej instalacji. Wytypowano 16 rodzin, dotychczas pracownicy socjalni wraz z ekodoradcą dokonali wizji u 11 rodzin, którym zaproponowano udział w projekcie. Dla dwóch rodzin wybrano już firmę, która wymieni u nich nieekologiczny piec.

Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację rodzin, które figurują w ewidencji GOPS i proponują udział w programie. Część osób wytypowanych przez pracowników socjalnych do pomocy to osoby starsze 75 + i 80 + . Pandemia spowodowała, że nie są one chętne do wymiany pieca w obecnych czasach.
Po weryfikacji wszystkich kryteriów programu ustalono, że 9 rodzin może kontynuować program. Celem wizji przeprowadzono w domach było zinwentaryzowanie istniejącego systemu ogrzewania oraz określenie wytycznych do dalszych prac i zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na gaz. Kolejnym krokiem było wystąpienie właściciela budynku z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia gazu do Polskiej Spółki Gazownictwa w Krakowie. Po otrzymaniu decyzji z gazowni opracowano wytyczne dla potencjalnych wykonawców. Po złożeniu ofert i przedstawieniu kosztorysów wybrano te najkorzystniejsze. Dwie rodziny mają już wybraną firmę, która zajmie się wymianą systemu ogrzewania w ich domach.
Lista osób do udziału w programie osłonowym nadal jest otwarta. Warunkami do uzyskania pomocy jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz spełnienie kryterium dochodowego: 250% w przypadku kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1.752,50 zł) lub 200% w przypadku kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (1.056,00 zł).
GOPS

Zdjęcie przedstawia stary piec węglowy.

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content