Skip to main content
search
Projekty zrealizowane INNE

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zielonki wraz z inwentaryzacją

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

Tytuł projektu: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zielonki wraz z inwentaryzacją”
Nazwa działania: Obszar priorytetowy: Środowisko i Infrastruktura, Obszar Tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, a także inwentaryzacja i identyfikacja wykorzystywanych wyrobów azbestowych na terenie gminy
Wartość całkowita projektu: 18 300 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: Ministerstwo Gospodarki – 15 000 zł
Udział własny beneficjenta: 3 300 zł
Czas realizacji projektu: 2010 rok
Cel główny projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy poprzez  wyeliminowanie pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest oraz innych odpadów zawierających azbest oraz rozeznanie o ilości wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy.
Opis projektu: W ramach Projektu przewidziane były następujące działania tj. opracowanie Programu usuwania azbestu, wykonanie z natury inwentaryzacji wykorzystywanego azbestu, podjęcie Uchwałą Rady Gminy Programu.

 

 

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content