Skip to main content
search
Ogłoszenia

Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

By 6 maja 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 maja 2022 przez A.Sz.

Wójt Gminy Zielonki informuje, iż Gmina Zielonki przygotowuje aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zielonki na lata 2022 – 2037”

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy.

Posiadanie przez Gminę założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest wymagane  zgodnie z art. 19 ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2021 r.  poz. 716 z późn. zm.),

 

Wykonawcą opracowania jest firma Ecovidi Piotr Stańczuk, projekty@ecovidi.pl

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content