Skip to main content
search
Ogłoszenia

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

By 31 stycznia 2018No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 31 stycznia 2018 przez admin

Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać: osoby pracujące, zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które: mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub mają powyżej  50 lat– każdy pracujący niezależnie  od wykształcenia lub ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat –  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – rekrutujemy akcyjnie.

 

Po co Małopolanom Bilans Kariery? Dlaczego każdy powinien skorzystać najpierw ze spotkania z doradcą zawodowym? Często zadajemy sobie pytanie: co będę robił za kilka lat? Nierzadko też zastanawiamy się: „czy kiedyś będę robić to, co mnie interesuje?”, „czy to jest praca dla mnie?”, „w jakim kierunku rozwijać swoje kompetencje zawodowe?” czy „jak udowodnić pracodawcy swoją wartość?”. Na te i wiele innych pytań pomoże nam odpowiedzieć doradca zawodowy w ramach usługi „Bilans Kariery”.
Bilans Kariery to pewnego rodzaju podsumowanie dotychczas nabytych umiejętności, po to, aby móc je w efektywny sposób wykorzystać w dalszym rozwoju. Bilans Kariery pozwala określić, co chce się robić w przyszłości, jak się kształcić lub jakie szkolenie wybrać. Bilans Kariery to indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, które trwa w przypadku bilansu podstawowego około 90 minut. Bilans Kariery to także pierwszy krok do skorzystania z dofinansowania (nawet do 87%) na szkolenia językowe i komputerowe, w formie bonów szkoleniowych. Czy ta możliwość skorzystania z projektu jest dostępna dla każdego? Aby usługa Bilansu była dostępna dla każdego mieszkańca Małopolski, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, oferuje możliwość skorzystania z niego na terenie całego województwa.
W tym celu organizujemy dyżury doradców zawodowych. W kolejnym etapie osoby, które zakończą proces doradczy (Bilans Kariery) będą mogły wybrać szkolenia. Zostaną poproszone o zadeklarowanie ilości bonów szkoleniowych, które będą chciały wykorzystać – można zakupić maksymalnie 180 bonów o łącznej wartości 2700 zł (180 bonów, każdy o wartości maksymalnie 15 zł).
Wykup bonów wiąże się z zawarciem umowy o dofinansowanie oraz wpłatą wkładu własnego w wysokości 13% wartości bonów szkoleniowych. Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski, przez firmy szkoleniowe, które oferują szkolenia: w pierwszej kolejności komputerowe, ogólne (w tym m.in. prawo jazdy kat. A, B, C, E, C+E) i językowe. Tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz w biurze projektu Kierunek Kariera.
Przykładowa tematyka szkoleń:
językowe w połączeniu z egzaminem;
informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń;
umiejętności korzystania z internetu (przeglądanie, wyszukiwanie informacji, przechowywanie i znajdowanie treści);
korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min.  pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów; kursy pozwalające uzupełnić wykształcenie, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa ukończenia gimnazjum, świadectwa dojrzałości;
kurs prawa jazdy kat. A, B, C, E, C+E;
zarządzanie projektami  – np. Prince2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PMI, PMP, PMBOK, IPMA, CAMP – Certified Associate in Project Management; Certyfikat AgilePM™ Foundation; Certyfikat AgilePM™ Practitioner.

Czy Bilans Kariery może być przeprowadzony w każdej miejscowości?  Aby usługa Bilansu była dostępna dla mieszkańców, zachęcamy do współpracy z nami. Każda osoba, która zechce wesprzeć nasze działania informacyjno – rekrutacyjne otrzyma do dyspozycji ulotki i plakaty informacyjne. Sukcesywnie nawiązujemy współpracę z urzędami miast i gmin, instytucjami kultury oraz z lokalnymi mediami, aby informacje o planowanych dyżurach doradców zawodowych na bieżąco docierały do mieszkańców. Dlaczego prosimy o zachęcanie do skorzystania z Bilansu Kariery? Pomimo znacznego zainteresowania naszą usługą oraz dofinansowaniem w formie bonów szkoleniowych nadal wielu mieszkańców Małopolski nie ma świadomości, że może nieodpłatnie skorzystać z usług doradczych i dofinansowanych szkoleń. W czasie spotkań z doradcami zawodowymi klienci informują, iż nie wiedzieli o takich możliwościach, a zwłaszcza o tym, że  usługi te dostępne mogą być nawet w miejscach ich zamieszkania. Więcej informacji o projekcie Kierunek Kariera udziela biuro projektu „Kierunek Kariera”: Katarzyna Lis, tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl Usługę Bilansu Kariery świadczą:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie tel.: 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu tel.: 18 442 94 90, -mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie tel.: 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl

Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski (szczegółowa lista miejscowości i terminów poszczególnych dyżurów dostępna jest na stronie www.pociagdokariery.pl).

Close Menu
 
17 maja 2022
Skip to content