Skip to main content
search
Konsekwentni i solidni BIS

Projekt „Kis- Konsekwentni i Solidni Bis” wkracza w kolejną fazę.

By 2 września 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 września 2014 przez admin

Głównym celem projektu jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom bezrobotnym w przezwyciężaniu ograniczeń osobistych, utrudniających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Aby  cel ten można było skutecznie zrealizować projekt „Kis- Konsekwentni i Solidni Bis” wkracza w kolejną fazę.

Zgodnie z harmonogramem, od lipca tego roku beneficjenci rozpoczęli zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz trenerem zatrudnienia wspieranego. W trakcie indywidualnych spotkań z psychologiem, oprócz sformułowania diagnozy dotyczącej potencjału osobistego, każda z osób ma możliwość uzyskać pomoc w ukierunkowaniu swojej aktywności, stymulowaniu motywacji do działania i konstruktywnym myśleniu. Program wszystkich spotkań jest układany i modyfikowany na bieżąco, pod kątem potrzeb uczestników, a także w oparciu o diagnozę psychologiczną uzyskaną na podstawie badań i bieżących obserwacji psychologa prowadzącego. Zajęcia te odbywają się indywidualnie i grupowo. W kolejnych miesiącach planowane są też zajęcia z prawnikiem, szkolenie BHP oraz szkolenia zawodowe. Działania te są niezbędne do realizacji indywidualnych ścieżek wychodzenia z bezrobocia dla każdego uczestnika.
We wrześniu planowane jest spotkanie przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy, jak również trenera zatrudnienia wspieranego w celu omówienia poszczególnych etapów projektu oraz wyznaczenia profilu zawodowego dla każdego uczestnika.

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content