Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Projekt „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”

By 10 grudnia 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 grudnia 2020 przez admin

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przypomina o realizowanym obecnie projekcie  pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do pracodawców zatrudniających więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) z terenu województwa małopolskiego. Rzeczywistość, w której na co dzień funkcjonują przedsiębiorstwa – nie tylko w dobie epidemii koronawirusa – stawia przed pracodawcami szereg wyzwań polegających na utrzymaniu płynności finansowej firmy, zatrzymaniu stałych klientów i próbie pozyskania nowych. Planowanie ciągłości biznesu oraz zarządzanie kryzysowe jest koniecznością dla większości branż. Aktualnie, wraz ze zmianą rzeczywistości gospodarczej, zmianie uległy również możliwości pracodawców i oczekiwania pracowników. W odpowiedzi na te i inne potrzeby przygotowaliśmy projekt wspierający obszar HR firm, oferując:

Bezpłatne doradztwo w zakresie:
– rekrutacji i wprowadzania pracowników do pracy,
– budowania systemu szkoleń pracowników oraz ścieżki podnoszenia kwalifikacji,
– budowania systemu motywacyjnego dostosowanego do możliwości każdej firmy,
– planowania wspólnie z pracownikiem ścieżki rozwoju i kariery zawodowej,
– dostosowywania stanowisk pracy do zmian, jakie zachodzą w firmie oraz przekwalifikowania – pracowników w celu dostosowania do potrzeb bieżących firmy,
– kształtowania komunikacji wewnątrz firmy, tak aby podnieść efektywność współpracy,
– zarządzania wiekiem w firmie – jak zarządzać pracownikami w różnym wieku,
– jak ergonomicznie rozplanować przestrzeń w pracy, aby łatwiej się pracowało.
Przygotowanie Strategii Zarządzania Wiekiem – dokonamy analizy profilu zatrudnienia i sporządzimy dla każdej firmy rekomendacje dotyczące sposobu zarządzania oraz zagrożeń związanych z profilem zatrudnionych pracowników.
Coaching dla kadry zarządzającej lub pracowników –według indywidualnych potrzeb, zgodnie z ustaleniami z osobą zarządzającą firmą.
Projekt dostosowany jest do możliwości czasowych pracodawców i aktualnej sytuacji. Spotkania mogą odbywać się w dogodnej lokalizacji dla Uczestnika Projektu lub w formie wideokonferencji. Wszystkie spotkania prowadzone są z zachowaniem przepisów sanitarnych w trosce o bezpieczeństwo  wszystkich Uczestników spotkań.  
Nasz zespół HR Biznes Partnerów, Trenerów i Coachów pomoże w niecodziennej dla pracodawcy sytuacji. Zakres doradztwa poprzedzony jest szczegółową diagnozą sytuacji i dostosowany jest do indywidulanych potrzeb pracodawcy.
Szczegóły założeń projektu, w tym dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content