Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid

By 2 listopada 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 listopada 2020 przez admin

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora Żywności Wysokiej Jakości (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski. Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:
1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;
2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;
3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;
4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;
5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie serwisu Kompetencje dla turystyki (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content