Skip to main content
search
Projekty w trakcie realizacji EFRR

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

By 4 czerwca 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2020 przez admin

stopka zdalna szkola

W dniu 8 kwietnia 2020 r. gmina Zielonki złożyła wniosek o przyznanie grantu na zakup laptopów w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem Projektu jest wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli w realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem COVID-19. Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało gminie Zielonki dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 79 9999.92 zł. W ramach ww. Projektu gmina Zielonki zakupiła 28 laptopów  ASUS VivoBook o parametrach: Intel Core i5, 8265U, LCD: 15.6″ FHD, RAM: 8GB, SSD: 256GB, M.2, Win 10Home o łącznej wartości 79999,92 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie założeniami Projektu laptopy zostały nieodpłatnie przekazane do 6 szkół podstawowych z obszaru gminy, a następnie Dyrektorzy szkół użyczyli przekazany sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom.
Wykaz szkół, którym gmina Zielonki nieodpłatnie przekazała laptopy w celu realizacji zdalnego nauczania, przedstawia się następująco:

Lp.  Nazwa szkoły Liczba przekazanych laptopów
 1.  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach  6
 2.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach  6
 3.  Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej  6
 4.  Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi  5
 5.  Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach  4
 6.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lema w Bibicach  1

Nadzór nad Projektem „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” sprawuje  Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
Nadzór nad realizacją ww. Projektu sprawuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach,  gzeas@zielonki.pl

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content