Skip to main content
search
Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy – spotkanie dla seniorów

By 24 września 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 września 2020 przez admin

zdjecie 2

 

W ramach realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach projektu pn. Przemoc – bądź świadomy nie zielony. PROFILAKTYKA DOBRA TAKTYKA, 15 września przy współpracy z Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach odbyło się spotkanie z udziałem seniorów należących do Klubu 60+, a dotyczące profilaktyki przeciwdziałania przemocy.

Pierwszą cześć miniwykładów profilaktycznych poprowadzili policjanci z Komisariatu Policji w Zielonkach z siedzibą w Krakowie – sierż. Kamil Kłęk i mł.asp. Adam Jasiówka – upowszechniając wiedzę na temat bezpieczeństwa na co dzień oraz przestępstw popełnianych w rodzinie. Drugą cześć spotkania poprowadziła natomiast Katarzyna Gębska, pracownik socjalny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, która zaprezentowała tematykę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym szczególnie wobec osób starszych.  
Przewodnim tematem spotkania były rozmowy o bezpieczeństwie seniorów oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pierwsza część spotkania była także doskonałą okazją do omówienia przez dzielnicowego ciągle aktualnego problemu oszukiwania starszych ludzi oraz zaprezentowania sposobów, jak się przed tym ustrzec. Przypomniano metody jakie najczęściej stosują oszuści, w tym m.in. metodę „na wnuczka”, „pracownika socjalnego”, „policjanta”, „urzędnika”, „pracownika banku”. Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny lub urzędnika i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów – apelował dzielnicowy.
W drugiej części miniwykładu przedstawione zostały działania związane z prowadzeniem procedury Niebieskiej Karty, omówiono definicje przemocy, jej rodzaje, cykle oraz mity i stereotypy na temat przemocy. Prowadzący podkreślał, że przemoc może mieć różne formy, często obok przemocy fizycznej występuje także przemoc psychiczna (np. izolowanie, poniżanie, ośmieszanie, przemoc finansowa (np. ograniczenie samodzielności finansowej seniora w dysponowaniu własną emeryturą, zmuszenie do wzięcia kredytu, bezprawne i niewłaściwe używanie własności i zasobów osoby starszej), przemoc seksualna oraz zaniedbanie, tzn. powstrzymanie się od odpowiedniej opieki, która zaspakajałaby fizyczne, medyczne i psychiczne potrzeby osoby starszej lub dziecka. Prowadzący podkreślił, że przemoc domowa nie jest jednorazowym incydentem i często ma długą, nawet kilkunastoletnią historię i zwykle powtarza się według kolejno następujących po sobie faz tj.: faza narastania napięcia – faza ostrej przemocy – faza miodowego miesiąca – faza narastania napięcia itd. Warto pamiętać, że osoby utrzymujące sprawność fizyczną, ustabilizowane finansowo, o poczuciu własnej wartości, otwarte na kontakt z ludźmi i posiadające właściwe relacje środowiskowe redukują ryzyko doświadczenia przemocy.
Upowszechniono również wśród seniorów wiedzę na temat ważnych adresów i telefonów pomocowych. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące przemocy oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa, traktujących o tym jak nie stać się ofiarą przestępstwa.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.”

zdjecie 4
zdjecie 1
zdjecie 5
Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content