Skip to main content
search
Gops

Przeciwdziałanie przemocy

By 26 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 sierpnia 2013 przez admin

-> Informacja o szkoleniu “Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie”
-> Zaproszenie na bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

-> PUNKT  INFORMACJI  WSPARCIA I POMOCY DLA OSOB DOTKNIETYCH PRZEMOCA W RODZINIE 

-> PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE   
-> Spotkanie z lekarzami 

-> Protokoły posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

   * protokół z dnia 28.02.2013 r. – pobierz plik
   * protokół z dnia 06.06.2013 r. – pobierz plik
   * protokól z dnia 16.10.2013 r. – pobierz plik 
   * protokół z dnia 27.02.2014 r. – pobierz plik   
   * protokół z dnia 22.05.2014 r. – pobierz plik
   * protokół z dnia 29.10.2014 r. – pobierz plik 
   * protokół z dnia 08.12.2014 r. – pobierz plik 
   * protokół z dnia 29.04.2015 r. – pobierz plik 
   * protokół z dnia 12.06.2015 r. – pobierz plik  
   * protokół z dnia 19.11.2015 r. – pobierz plik  
    * protokół z dnia 17.03.2016 r. – pobierz plik 

-> Ogólnopolska Noc Profilaktyki 

-> Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

-> Przemoc w rodzinie

-> Rodzaje przemocy 

-> Gminny Program Przeciwdziłania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zielonki na lata 2010-2016

-> Procedura Niebieskie Karty – przebieg postępowania
-> Procedura postępowania przy wykonywaniu czynności odbierania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, w związku z przemocą w rodzinie
-> Szkolenie dotyczące przemocy w rodzinie w dniu 26 listopada 2013 r.

-> Informacja o wynikach kontroli NIK 
-> Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2013 roku

-> Cykl przemocy domowej
-> Ośrodek Interwencji Kryzysowej   
-> Protokół spotkania pracowników GOPS z policjantami Komisariatu Policji w dni 19.05.2014 roku.
-> Wykaz jednostek świadczących pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie

-> Instytucje udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

-> Informacje o przemocy i przemocy w rodzienie
-> 
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – pamietaj! Możesz otrzymac bezpłatną pomoc 
-> Informacja z dwudniowego szkolenia – Warsztaty Konsultacyjne z zakresu “Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

-> Grupa korekcyjno-edukacyjna 
-> Informacja o Projekcie Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – wniosek o udzielenie pomocy 

-> Narastające zjawisko cyberprzemocy
-> Przeciwdziałanie przemocy

-> Przewciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2012 roku

-> Zahamowania przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swioch bliskich 

 

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content