Skip to main content
search
Aktualności

Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z dniem 31 sierpnia 2021 r.

By 5 lutego 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 lutego 2021 przez admin

Rada Gminy Zielonki na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 roku podjęła uchwałę nr XXIV/4/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi. Z uwagi na fakt, że zakończenie budowy nowego budynku oświatowego w Przybysławicach dobiega końca, został rozpoczęty  proces przekształcenia Szkoły Podstawowej w Korzkwi poprzez zmianę jej siedziby, zmianę jej nazwy, a także przekształcenie oddziału przedszkolnego w przedszkole oraz utworzenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przybysławicach tak, aby uczniowie mogli w dniu 1 września 2021 roku rozpocząć naukę w nowym  budynku przy ul. Krakowskiej 107 w Przybysławicach.

Na obecnym etapie rozpoczęto proces zawiadamiania Rodziców uczniów o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Korzkwi. W miesiącu lutym b. r. przedstawiciel gminy Zielonki bezpośrednio do domów dostarczy Rodzicom korespondencję dotyczącą przekształcenia w Szkoły w Korzkwi. Bardzo prosimy o sprawne odbieranie korespondencji.
W dniu 1 lutego 2021 r.:

  1. złożono pismo do Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia Szkoły w Korzkwi. Na wydanie ww. opinii Małopolski Kurator Oświaty ma czas 30 dni od dnia otrzymania pisma. Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przekształcenie Szkoły w Korzkwi wymaga pozytywnej opinii Kuratora Oświaty;
  2. złożono pismo do  Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków – Powiat w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia Szkoły w Korzkwi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych na wydanie ww. opinii Związek ma czas 30 dni od dnia otrzymania pisma. Opinia Związku nie jest wiążąca dla organu prowadzącego.

Z dniem 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi oraz dzieci z oddziału przedszkolnego będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przybysławicach.
Z uwagi na liczne zapytania mieszkańców gminy Zielonki dotyczące zapisów do przenoszonej do nowego budynku szkoły i nowo powstałego przedszkola w Przybysławicach informujemy, że zapisy do klas pierwszych dzieci z obwodu szkoły oraz rekrutacja na wolne miejsca do klas pierwszych dzieci spoza obwodu szkoły odbywa się zgodnie z terminami przyjętymi w Zarządzeniu nr 22/2021 Wójta Gminy Zielonkiz dnia 27 stycznia 2021 r. Natomiast  rekrutacja do przedszkola w Przybysławicach odbywa się zgodnie z terminami przyjętymi w Zarządzeniu nr 23/2021 Wójta Gminy Zielonki z dnia 27 stycznia 2021 r.
W kwestii nowych miejsc pracy i ewentualonego dodatkowego zatrudnienia informacji udziela Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi (nr telefonu: 12 419 41 09, e-mail: spkorzkiew@op.pl). Na dzień dzisiejszy nie jest znane zapotrzebowanie w zakresie wzrostu etatów dla nowych pracowników.
                                

Dyrektor
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach
Anna Soblik

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content