Skip to main content
search
Aktualności

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów otwarty – cena znów w górę

By 12 lutego 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 lutego 2019 przez admin

smieci male20 grudnia 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze jak również z 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)”. Otwarcie ofert nastąpiło 4 lutego 2019 r. Jedyną ofertę złożyło Konsorcjum Wykonawców: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “TAMAX” Szczepan Cieślak 28-340 Sędziszów, Os. Sady 20/2 (partner konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków (partner konsorcjum),  które  zaproponowało cenę za jedną tonę odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych w wysokości 999,00 złotych brutto. Kwota jest dwukrotnie wyższa od dotychczasowej. LINK BIP

Informujemy, że na chwilę obecną opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów pobierana od mieszkańców nie ulega zmianie. W przypadku zmiany stawki mieszkańcy zostaną o tym fakcie poinformowani listownie. 

Poprzednie postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów przeprowadzono zaledwie rok wcześniej (przełom 2017 r. i 2018 r.) i podzielono na 3 części. Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, jaką zaproponowała jedyna startująca w przetargu w 2017 r. firma MPGO Sp. z o.o.  opiewała na 496,80 zł brutto za tonę. Do dwóch kolejnych części przetargu – na odbiór odpadów segregowanych i odbiór odpadów zielonych  – za pierwszym razem nie zgłosił się żaden wykonawca. Wykonawców wyłoniono w kolejnych postępowaniach przetargowych, po których odbiór odpadów segregowanych na terenie gminy Zielonki w 2018 r. wykonywała firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “TAMAX” z Sędziszowa za cenę 490 zł brutto za 1 tonę; a odbiór odpadów ulegających biodegradacji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski za cenę 699,84 zł brutto sprzed posesji i 496,8 zł brutto z PSZOK za 1 tonę.

Wymienione trzy firmy startowały w najnowszym przetargu jako konsorcjum i jedyny oferent. Kwota, jaką zamawiający – Gmina Zielonki – zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. wynosi 6 487 597,40 złotych brutto. Biorąc pod uwagę tonaż odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki, który w ciągu roku wyniósł 8 620 ton (listopad 2017 r. – październik 2018 r.) i zaproponowaną przez konsorcjum trzech firm cenę za 1 tonę odpadów w wysokości 999,00 złotych brutto, na realizację zamówienia  gmina Zielonki musiałaby przeznaczyć 12 917 070,00 zł brutto (przez okres 18 miesięcy). 

Dwukrotny wzrost ceny odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę nie może pozostać bez wpływu na stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów pobieraną od mieszkańców gminy – bowiem założeniem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest iż system się bilansuje. Informujemy, że na chwilę obecną opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie ulega zmianie. W przypadku zmiany stawki mieszkańcy zostaną o tym fakcie poinformowani listownie. Nie zmieniają się również indywidualne numery rachunkowe.

 
Close Menu
 
27 maja 2024
Skip to content