Skip to main content
search
Aktualności

Przetarg na odcinek kanalizacji w Zielonkach rozstrzygnięty

By 28 marca 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 marca 2014 przez admin

Umowa kanalizacjazmn

Wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisał umowę z firmą budowlaną Majerczak z Radwanowic na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach od punktu G4 (zrzutu ścieków do Krakowa) do ul. Paryskiej w miejscowości Zielonki”, polegające na wykonaniu sieci kanalizacyjnych oraz koniecznych robót drogowych. Wykonawca został wyłoniony w przetargu spośród siedmiu oferentów.

Zamówienie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach od punktu G4 do ul. Paryskiej o łącznej długości 1686 m; kanalizacji sanitarnej w tej ulicy na odcinku: ul. Długopolska, osiedle przy ul. Krakowskie Przedmieście od nr 2 do 2F o dł. 386 m, budowę tłoczni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi o dł. 431 m oraz przebudową pompowni na działce 1275 w Zielonkach. W ramach zadania zostanie uruchomiony kolejny punkt zrzutu ścieków do Krakowa (G4) na granicy gmin. – Jest to kluczowy punkt zrzutu, bowiem przepięte zostaną do niego Zielonki, Pękowice, Trojanowice, Przybysławice, Januszowice, oraz w przyszłości Brzozówka, Korzkiew i Grębynice, a więc cała zlewnia rzeki Prądnik – informuje kierownik Referatu Inwestycji Sieciowych Radosław Małysz.
Łącznie zakres realizacji obejmie budowę ok. 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej i pozwoli na przyłączenie nawet 80 gospodarstwom domowym.
Inwestycja, która kosztować będzie ok. 5 mln 400 tys. zł, będzie finansowana z rozszerzonego aneksem projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a przewidywany termin jej realizacji to luty 2015 roku.
Red.

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content