Skip to main content
search
Aktualności

Przetarg na termomodernizację 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Zielonki

By 17 listopada 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 listopada 2017 przez admin

kolaż815 listopada został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Termomodernizacja 6 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki: budynku szkoły w Zielonkach, budynku szkoły w Woli Zachariaszowskiej, budynku szkoły w Owczarach, budynku przedszkola w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach, budynku Forum Aktywności Lokalnej (FAL) w Zielonkach, budynku Komisariatu Policji w Zielonkach”. Zapraszamy do składania ofert i zapoznania się z warunkami przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej: przejdź.


Przedmiot zamówienia jest przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 – regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Projekt ZIT nr 35 – „Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Zielonki – RPMP.04.03.01-12-0443/17”.

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content