Skip to main content
search
Aktualności

Przygotowania do roku szkolnego 2022/2023

By 24 sierpnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 sierpnia 2022 przez MKF

W gminnych placówkach oświatowych – czterech szkołach i trzech przedszkolach – trwają intensywne przygotowania do przyjęcia uczniów. Wiemy już, że w roku szkolnym 2022/2023 znacznie wzrośnie liczba uczniów w gminnych szkołach podstawowych, jak co roku. 23 sierpnia z dyrektorami szkół i przedszkoli samorządowych spotkał się wójt gminy Zielonki Bogusław Król, który jest organem prowadzącym dla szkół i przedszkoli samorządowych. Aktualnie w gminnych szkołach podstawowych jest już 2442 uczniów – to o 116 więcej niż w ubiegłym roku szkolnym, jednak dzieci w szkołach na pewno jeszcze przybędzie. Samych klas pierwszych będzie w nowym roku szkolnym 16: najwięcej w szkołach podstawowych w Bibicach i Zielonkach  – po sześć, w szkołach w Przybysławicach i Woli Zachariaszowskiej – po dwie. Razem z polskimi uczniami, w klasach ogólnych, będą się uczyć ich ukraińscy koledzy, którzy jeszcze w ubiegłym roku szkolnym uczęszczali do specjalnie utworzonych dla nich w gminnych szkołach oddziałów przygotowawczych. Od nowego roku dwie szkoły będą miały nowych dyrektorów. Niestety, w tym momencie do gminnych placówek oświatowych poszukiwanych jest jeszcze kilku nauczycieli.

W Szkole Podstawowej w Bibicach mamy najwięcej uczniów w gminie – 951 w 42 oddziałach, w tym 25 uczniów pochodzących z Ukrainy w klasach ogólnych. W tym momencie szkoła w Bibicach poszukuje jeszcze czterech nauczycieli: języka angielskiego, wspomagającego, świetlicy i religii.

W Szkole Podstawowej w Zielonkach jest już 883 uczniów, w 40 oddziałach, w tym 75 uczniów w trzech oddziałach „0” oraz 32 uczniów z Ukrainy w ogólnych klasach. Szkoła poszukuje nadal trzech nauczycieli: dwóch wczesnoszkolnych i jednego wspomagającego.

Do Szkoły Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach zapisanych jest już 347 uczniów w 17 oddziałach, w tym 9 dzieci ukraińskich w ogólnych klasach. W szkole jest komplet nauczycieli. W tej placówce nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora – po konkursie dyrektorką placówki została Katarzyna Nogieć – dotychczasowa wicedyrektor. Pełniąca rolę dyrektora szkoły przez 16 lat Regina Styn pozostała w szkole jako jej wicedyrektor.

W Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej aktualnie jest zapisanych 261 uczniów w 14 oddziałach, w tym dwoje dzieci ukraińskich w klasach ogólnych oraz jeden oddział „0” z 25 uczniami. Również w tej placówce nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora – funkcję tę od 1 września pełnić będzie wybrany w konkursie Krzysztof Lepiarczyk. Dotychczas pracował on jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Bibicach, był również radnym Gminy Zielonki i przewodniczącym Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Gminy Zielonki, stąd aby zostać dyrektorem szkoły musiał złożyć wcześniej rezygnację z mandatu radnego. Pełniąca od 5 lat funkcję dyrektora szkoły Katarzyna Buczak, pozostała w szkole jako jej wicedyrektor.

Warto zaznaczyć, że liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 w gminnych szkołach, która  już dziś jest większa o 116 dzieci w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,  na pewno jeszcze wzrośnie. Ubiegły rok szkolny 2021/2022 rozpoczynaliśmy z 2326 uczniami we wrześniu 2021 r., by zakończyć go w czerwcu 2022 r. z 2351 uczniami, czyli o 25 więcej. Do tej liczby uczniów uczęszczających w ubiegłym roku szkolnym do szkół podstawowych w gminie Zielonki należy dodać jeszcze 125 uczniów z Ukrainy, dla których od marca 2022 r. uruchomiono w trzech gminnych szkołach podstawowych dedykowane im sześć oddziałów przygotowawczych.  W nowym roku szkolnym 2022/2023 do szkół podstawowych w gminie Zielonki zapisano 68 uczniów pochodzących z Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy – naukę kontynuować będą w czterech gminnych szkołach podstawowych już w klasach ogólnych, razem z polskimi uczniami. Uczniom ukraińskim nadal przysługuje dodatkowych 6 godzin nauki języka polskiego tygodniowo.

Do nowego roku szkolnego przygotowują się również gminne przedszkola samorządowe – w tym roku szkolnym uczęszczać będzie do nich łącznie 410 dzieci.

Do Samorządowego Przedszkola w Przybysławicach zapisano 100 dzieci, rozpoczną one naukę w czterech oddziałach, tym dwóch oddziałach „0”. Do Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach uczęszczać  będzie 175 dzieci w siedmiu oddziałach, w tym w trzech oddziałach „0”. Przedszkole w Bibicach nadal poszukuje jednego nauczyciela na zastępstwo. W Samorządowym Przedszkolu w Zielonkach uczyć się będzie w tym roku szkolnym 135 dzieci w 6 oddziałach, w tym jedno dziecko z Ukrainy.

 

Opisujemy: Grafika przedstawia budynki czterech szkół podstawowych w gminie Zielonki

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content