Skip to main content
search
Pomoc Ukrainie

Przyjmowanie uczniów z Ukrainy do szkół podstawowych w gminie Zielonki

By 16 marca 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 17 marca 2022 przez MKF

Aktualnie wolę podjęcia nauki we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki zgłosili rodzice ok. 100 dzieci pochodzących z Ukrainy. Zgodnie z wytycznymi zarówno Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak i małopolskiej kurator oświaty do istniejących już klas z polskimi uczniami mają być przyjmowani, w miarę dostępnych miejsc, uczniowie pochodzący z Ukrainy, posługujący się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole.
Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w gminie Zielonki utworzone zostaną oddziały przygotowawcze. Takie oddziały dla klas I-III w gminie Zielonki mają zostać uruchomione w trzech szkołach podstawowych: w Zielonkach, Bibicach i Przybysławicach (do SP w Woli Zachariaszowskiej nie zgłoszono jeszcze chęci zapisu żadnego ucznia pochodzącego z Ukrainy). Oddziały przygotowawcze dla uczniów starszych klas szkół podstawowych (IV-VI oraz VII-VIII) na początek zostaną uruchomione w Szkole Podstawowej w Zielonkach. Taka decyzja została podjęta na spotkaniu wójta gminy Zielonki, czyli organu prowadzącego dla szkół w gminie, z dyrektorami gminnych szkół podstawowych 11 marca 2022 r. 17 marca już wiemy, że oddział przygotowawczy dla klas IV-VI zostanie utworzony też w Szkole Podstawowej w Bibicach. Zajęcia w oddziałach przygotowawczych w szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki mają ruszyć w przyszłym tygodniu.
Według wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w oddziałach przygotowawczych w ramach zajęć uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.
Wśród problemów, które podnosili dyrektorzy szkół pojawiły się: konieczność zatrudnienia do szkół na stanowisko pomocy nauczyciela osób mówiących po polsku i po ukraińsku (w samej SP w Zielonkach potrzebne będą minimum 3 takie osoby), konieczność przyznania dodatkowych godzin nauczycielom już uczącym, prowadzącym zajęcia z poszczególnych przedmiotów (nauczyciele nie powinni pracować na więcej niż 1,5 etatu), a także to, że klasy w większości gminnych szkół są już maksymalnie wypełnione, co uniemożliwia przyjęcie do nich dodatkowych uczniów.
Rodzice uczniów, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie tego państwa, chcący zapisać swoje dzieci do szkoły podstawowej, powinni się kontaktować w tej sprawie z dyrektorami poszczególnych placówek.
Ministerstwo Edukacji i Nauki – Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa)

Close Menu
 
27 lutego 2024
Skip to content