Skip to main content
search
Aktualności

Przyjmowanie uczniów z Ukrainy do szkół podstawowych w gminie Zielonki

By 16 marca 202217 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 marca 2022 przez MKF

Aktualnie wolę podjęcia nauki we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki zgłosili rodzice ok. 100 dzieci pochodzących z Ukrainy. Zgodnie z wytycznymi zarówno Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak i małopolskiej kurator oświaty do istniejących już klas z polskimi uczniami mają być przyjmowani, w miarę dostępnych miejsc, uczniowie pochodzący z Ukrainy, posługujący się językiem polskim, w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole.
Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w gminie Zielonki utworzone zostaną oddziały przygotowawcze. Takie oddziały dla klas I-III w gminie Zielonki mają zostać uruchomione w trzech szkołach podstawowych: w Zielonkach, Bibicach i Przybysławicach (do SP w Woli Zachariaszowskiej nie zgłoszono jeszcze chęci zapisu żadnego ucznia pochodzącego z Ukrainy). Oddziały przygotowawcze dla uczniów starszych klas szkół podstawowych (IV-VI oraz VII-VIII) na początek zostaną uruchomione w Szkole Podstawowej w Zielonkach. Taka decyzja została podjęta na spotkaniu wójta gminy Zielonki, czyli organu prowadzącego dla szkół w gminie, z dyrektorami gminnych szkół podstawowych 11 marca 2022 r. 17 marca już wiemy, że oddział przygotowawczy dla klas IV-VI zostanie utworzony też w Szkole Podstawowej w Bibicach. Zajęcia w oddziałach przygotowawczych w szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki mają ruszyć w przyszłym tygodniu.
Według wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w oddziałach przygotowawczych w ramach zajęć uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.
Wśród problemów, które podnosili dyrektorzy szkół pojawiły się: konieczność zatrudnienia do szkół na stanowisko pomocy nauczyciela osób mówiących po ukraińsku i po polsku (w samej SP w Zielonkach potrzebne będą minimum 3 takie osoby), konieczność przyznania dodatkowych godzin nauczycielom już uczącym, prowadzącym zajęcia z poszczególnych przedmiotów (nauczyciele nie powinni pracować na więcej niż 1,5 etatu), a także to, że klasy w większości gminnych szkół są już maksymalnie wypełnione, co uniemożliwia przyjęcie do nich dodatkowych uczniów.
Rodzice uczniów, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie tego państwa, chcący zapisać swoje dzieci do szkoły podstawowej, powinni się kontaktować w tej sprawie z dyrektorami poszczególnych placówek.
Ministerstwo Edukacji i Nauki – Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa)

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content