Skip to main content
search
Aktualności

Przypominamy o zmianach w funkcjonowaniu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

By 17 kwietnia 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 kwietnia 2018 przez admin

W związku ze zmianami dotyczącymi funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) otrzymali Państwo indywidualną kartę, która umożliwia od 1 marca 2018 roku korzystanie z punktów. Odpady będą przyjmowane w punktach tylko po okazaniu tej karty! Punkty są czynne od marca do listopada wyłącznie w soboty w godzinach od 10.00 do 18.00 (za wyjątkiem dni świątecznych).


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki nr XXXIV/120/2017 z dnia 28.12.2017 r. w punktach PSZOK obowiązują następujące limity oddawanych odpadów komunalnych na jedną nieruchomość:
– odpady zielone ulegające biodegradacji odbierane będą wyłącznie w workach – maksymalnie 9 worków miesięcznie; w danym dniu otwarcia punktów nie więcej niż 6 worków,
– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – do 200 kg/rok dostarczone jednorazowo z jednej nieruchomości,
zużyte opony – 1 komplet opon (4 sztuki)/rok z jednej nieruchomości; w ramach opłaty nie będą przyjmowane opony ponadgabarytowe (np. z ciągników, ciężarówek).
Na pozostałe frakcje odpadów zbieranych selektywnie (plastik, metal, papier, tektura, szkło, wielkogabaryty, zużyty sprzęt agd i rtv) nie ustala się limitów ilościowych.
Po wykorzystaniu przysługującego limitu odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych (za wyjątkiem opon) istnieje możliwość oddawania tych odpadów za dodatkową opłatą. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki nr XXXIV/121/2017 z dnia 28.12.2017 r. cena odpadów oddawanych ponad ustalone limity określona została na 0,60 zł brutto za 1 kg. Wszystkie odpady ponadlimitowe będą w punkcie ważone i będzie pobierana opłata na miejscu.
Lokalizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym, w Zielonkach – przy ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przy przystanku autobusowym).
W przypadku wspólnot mieszkaniowych zarządcy, którzy jeszcze nie zgłosili liczby lokali wraz z nazwiskami ich właścicieli do Referatu Gospodarki Komunalnej celem przygotowania kart umożliwiających korzystanie z PSZOK proszeni są o kontakt z referatem.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content