Skip to main content
search
Aktualności

Punkty PSZOK otwarte od 5 marca

By 3 marca 20227 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez admin

Od 5 marca do 26 listopada w każdą sobotę w godzinach 10.00–18.00 działać będą Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkty są zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan). Aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci w naszej gminie.

Mieszkańcy w punktach oddać mogą: odpady budowlane i rozbiórkowe (limit 200 kg/rok z jednej nieruchomości), tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, elektrośmieci, wielkogabaryty i 4 zużyte opony na rok na nieruchomość.
Natomiast podmioty prowadzące działalność gospodarczą (sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty samochodowe, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie itp.) mają obowiązek posiadania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych i tylko tak mogą oddawać odpady powstające w ramach działalności; nie korzystają z PSZOK. Przypominamy o tym, bowiem nadal odnotowujemy dzikie wysypiska, często zawierające odpady budowlane, czy części samochodowe pochodzące z działalności gospodarczych.
Co w sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą? Właściciele powinni wówczas uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).
Informacji na tematy związane z gospodarką odpadami udziela Referat Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki pod nr tel. 12 2850 850 wew. 313, 312, 311.

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content