Skip to main content
search
Aktualności

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego – 7. Gmina Zielonki

By 25 czerwca 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 czerwca 2020 przez admin

Ranking 250x100Gmina Zielonki zajęła 7. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2019 wśród gmin wiejskich. Ranking Finansowy Samorządu to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego – jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2 800 gmin, miast i powiatów.  Gmina Zielonki zajęła najwyższą pozycję w rankingu pośród małopolskich gmin wiejskich – w pierwszej setce gmin znalazły się jeszcze: na pozycji 26. Przeciszów,  47. Wielka Wieś, 59. – Mogilany, 70. Czorsztyn, 71. – Iwanowice, 75. – Zabierzów, 98. – Trzyciąż. Wyniki opublikowano w czerwcu 2020 r., nagrody dla zwycięzców wręczone zostaną podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w grudniu 2020 r. w Karpaczu.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomiści od lat poszukiwali uniwersalnych narzędzi, którymi można badać kondycję finansową gmin czy powiatów. Tę potrzebę wielokrotnie artykułowano w czasie dyskusji toczonych na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju oraz podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Samorządów. W odpowiedzi na te postulaty opracowano Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Autorzy – ekonomiści z uznanych krakowskich ośrodków naukowych – wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki naukowe. Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego  została wykonana w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie.
Ocena  kondycji  finansowej  jednostek  samorządu  terytorialnego  w  2019  roku,  umożliwiająca  przygotowanie  rankingu,  została  przeprowadzona  w  oparciu  o  kryteria  merytoryczne bazujące na zestawie 7 wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem;  relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;  udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w wydatkach ogółem; relacja zobowiązań do dochodów ogółem; udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Dane opracował zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ranking Finansowy JST 2019 gm.wiejskie

W Rankingu Finansowym Samorządów Powiat Krakowski znalazł się na 12. pozycji w kategorii powiatów; Kraków na pozycji 14. wśród miast; wśród gmin miejskich z Małopolski najwyżej znalazły się Bukowno – 6. pozycja  i  Jordanów – 7.; a wśród gmin miejsko-wiejskich z Małopolski najwyżej znalazła się na 20. pozycji Muszyna.
To już trzecia edycja Rankingu – za rok 2016 gmina Zielonki uplasowała się na 30. pozycji, za rok 2018 – na 6. pozycji.
Ranking Finansowy Samorządu za 2019 r.

Pobierz Ranking

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content