Skip to main content
search
Aktualności

Ranking Gmin Małopolski 2020. Znamy zwycięzców – 1. Gmina Zielonki!

By 30 listopada 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 listopada 2020 przez admin

1Ranking Gmin MałopolskiRanking Gmin Małopolski organizuje FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Obie instytucje opracowały wskaźniki, by na ich podstawie ocenić działalność władz samorządowych 179 gmin regionu (bez miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa) w roku 2019. Na podium znalazły się gminy: Zielonki, Niepołomice i Wielka Wieś. Ranking został opublikowany 30 listopada 2020 r. w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej.
Miejsce w rankingu to syntetyczny wynik kilkunastu wskaźników, obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w Małopolsce. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.
– Dotychczasowa idea rankingu, zakładająca wyłonienie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, została rozszerzona i ukierunkowana na promowanie liderów rozwoju zrównoważonego, który integruje kwestie społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe i  przestrzenne, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców  – mówi Dawid Hoinkis, kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju MISTiA.
– Dobra kondycja gminy zależy od bardzo wielu czynników. Koncentrując się tylko na wybranych aspektach, zacząłbym  od tego, że zazwyczaj dobrze sobie radzą gminy, które mają wysoki udział dochodów własnych w budżecie, i w związku z tym mogą planować rozwój wg własnych potrzeb, pomysłów i aspiracji. Im mniejszy udział środków transferowanych z budżetu państwa (subwencje, dotacje), tym większa swoboda w dysponowaniu środkami. Oczywiście w parze musi tu iść również dobre rozpoznanie potrzeb i problemów oraz oczekiwań społecznych, planowanie strategiczne, innowacyjność dobieranych rozwiązań, sprawność organizacyjna i zarządcza oraz przywództwo zgodne z długofalową wizją rozwoju.  (…) Nie każda gmina sąsiadująca z dużym miastem doskonale sobie radzi, i nie każda gmina posiadająca na swoim terenie określone zasoby jest w świetnej kondycji. Bardzo wiele zależy od przytaczanej już sprawności zarządczej, przywództwa i odpowiedniej i konsekwentnej wizji rozwoju – podsumowuje Wojciech Odzimek, wicedyrektor MISTiA.
Ranking Gmin Małopolski 2020
Szczegółowe wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2020

Dziennik Polski

 

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content