Skip to main content
search
Relacje

Ranking Gmin Małopolski – Gmina Zielonki szósta

By 25 września 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 września 2014 przez admin

ranking

 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie ogłosił po raz piąty wyniki Rankingu Gmin Małopolski informujący o potencjale, podsumowujący aktywność i wyniki osiągane przez gminy w sferze gospodarczej i społecznej. Co roku nasza gmina zajmowała miejsce w pierwszej dziesiątce, tak samo jest i teraz: Zielonki uplasowały się na miejscu szóstym, poprawiając zeszłoroczny wynik o 4 miejsca. MISTiA opracowuje ranking korzystając z danych Urzędu Statystycznego w Krakowie, biorąc pod uwagę 11 wskaźników. Pod względem dwóch z nich: wyników uczniów ze sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminów gimnazjalnych oraz salda migracji na 1 tys. mieszkańców gmina Zielonki kolejny raz zajęła pierwszą pozycję, a drugą w województwie pod względem liczby podmiotów gospodarczych.

W rankingu wyłoniono 20 najlepszych spośród wszystkich 179 małopolskich samorządów, z wyłączeniem jedynie miast na prawach powiatu, czyli Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.
Coroczny ranking sprowadza dyskusję o samorządności na bardziej uporządkowane ścieżki, ułatwia mieszkańcom Małopolski ocenę samorządów za pomocą prezentacji wskaźników liczbowych – podsumowuje Anatol Władyka, wicedyrektor Instytutu ds. merytorycznych – Zebrane dane są wiarygodne i rzetelne. Nie ma w nim żadnej uznaniowości. Poziom rozwoju gmin oceniany jest na podstawie 11 kryteriów:
1.    Dochody własne na jednego mieszkańca;
2.    Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca;
3.    Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca;
4.    Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca;
5.    Środki europejskie pozyskane przez gminę na 1 mieszkańca;
6.    Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców;
7.    Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych;
8.    Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem;
9.    Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców;
10.    Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców;
11.    Ilość udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców.
Gmina Zielonki utrzymała zeszłoroczne, pierwsze miejsca, jeśli chodzi o saldo migracji oraz najlepsze w województwie wyniki uczniów biorących udział w sprawdzianach szóstoklasistów i testów gimnazjalnych. Na pozycję drugą z czwartej podniosła wynik pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Gmina poprawiła znacznie też notowania pod względem pozyskanych środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca – na 28 pozycję spośród 179 samorządów Małopolski.

MISTiA zapowiada też wkrótce przygotowanie zbiorczego rankingu porównującego wyniki samorządów z lat 2011-2013, pozwalające na spojrzenie na gminy w cyklu kadencyjnym.
Pozycje gminy Zielonki w tymże rankingu z lat ubiegłych:
2013 r. – 10. miejsce
2012 r. – 6. miejsce
2011 r. – 4. miejsce
2010 r. – 5. miejsce

 

Ranking Gmin Małopolski 2014:
1.    Liszki
2.    Wielka Wieś
3.    Wieliczka
4.    Niepołomice
5.    Muszyna
6.    Zielonki
7.    Krynica-Zdrój
8.    Nowy Targ (gmina miejska)
9.    Myślenice
10.  Zakopane
11.  Sucha Beskidzka
12.  Dobczyce
13.  Limanowa (gmina miejska)
14.  Bochnia (gmina miejska)
15.  Zabierzów
16.  Bukowno
17.  Mogilany
18.  Sułkowice
19.  Oświęcim (gmina miejska)
20.  Michałowice.


Szczegółowa tabela zawierająca wyniki osiągnięte przez 20 najlepszych samorządów jest dostępna na stronie internetowej www.mistia.org.pl

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content