Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Referat Budownictwa i Urbanistyki

By 2 sierpnia 201312 czerwca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 czerwca 2024 przez MK

Lokalizacja w Urzędzie: II budynek Urzędu Gminy – wejście od parkingu.

I. Pracownicy Referatu Budownictwa i Urbanistyki

Kierownik: mgr inż. arch. Beata Lipień – Łysek
II budynek, I piętro, pokój nr 221, tel. +48 12 285-08-50 wew. 221


Urbanistyka i planowanie przestrzenne:

mgr inż. arch. Wiesław Borek
(warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego) – II budynek, I piętro, pokój nr 223, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 304

Inspektor mgr inż. Aneta Szczepanik
(wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje środowiskowe), II budynek, I piętro, pokój nr 223, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 223

Inspektor mgr Agnieszka Ożóg
(opiniowanie zgodności podziałów działek z planem zagospodarowania przestrzennego, opieka nad zabytkami) II budynek, I piętro, pokój nr 223, tel. +48 12 285-08-50 wew.223


Inwestycje gminne kubaturowe:

Podinspektor mgr Anna Franczyk
(przygotowanie, realizacja i koordynacja inwestycji gminnych), pokój nr 222, tel.  +48 12 285-08-50 wew. 222

Podinspektor mgr inż. arch. Maciej Cieślak
(przygotowanie, realizacja i koordynacja inwestycji gminnych), pokój nr 222, tel. +48 12 285-08-50 wew. 222

II. Realizowane zadania

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (doc 80,4 KB) (pdf. 815 KB)
 2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu (doc 149 KB)
 3. Wniosek zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (doc 147 KB)
 4. Wniosek zaświadczenie o rewitalizacji (doc 147 KB)
 5. Obsługa indywidualnych wniosków o zmianę przeznaczenia działek – do aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Odpowiedzi na pisma z zakresu planowania przestrzennego i pokrewnych, w szczególności z zakresu prawa miejscowego jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy.
 7. Udostępnianie materiałów archiwalnych dotyczących dokumentów wytworzonych przez Referat Budownictwa i Urbanistyki.
 8. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (doc 171 KB)
 9. Wniosek zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem (doc 148 KB)
 10. Opiniowanie zgodności podziałów działek z planem zagospodarowania przestrzennego.
 11. Przygotowanie, realizacja i koordynacja inwestycji gminnych kubaturowych.
Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content