Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Referat Budownictwa i Urbanistyki

By 2 sierpnia 201311 kwietnia, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 11 kwietnia 2022 przez AO

Lokalizacja w Urzędzie: II budynek Urzędu Gminy – wejście od parkingu.

I. Pracownicy Referatu Budownictwa i Urbanistyki.

Kierownik: mgr inż. arch. Beata Lipień – Łysek
II budynek, I piętro, pokój nr 221, tel.: (12) 285-08-50 wew. 221

Urbanistyka i planowanie przestrzenne

mgr inż. arch. Wiesław Borek
(warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego) – II budynek, I piętro, pokój nr 223, tel.: (12) 285-08-50 wew. 304

Inspektor mgr inż. Aneta Szczepanik
(wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje środowiskowe), II budynek, I piętro, pokój nr 223, tel.: (12) 285-08-50 wew. 223

Podinspektor mgr Agnieszka Ożóg
(opiniowanie zgodności podziałów działek z planem zagospodarowania przestrzennego, opieka nad zabytkami) II budynek, I pętro, pokój nr 223, tel. (12) 285-08-50 wew.223

Inwestycje gminne kubaturowe

Podinspektor mgr Anna Franczyk
(przygotowanie, realizacja i koordynacja inwestycji gminnych), pokój nr 222, tel. (12) 285-08-50 wew. 222

Specjalista mgr inż. arch. Maciej Cieślak
(przygotowanie, realizacja i koordynacja inwestycji gminnych), pokój nr 222, tel. (12) 285-08-50 wew. 222

II. Realizowane zadania.

  1. Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunków_zabudowy (docx 78 kB)
  2. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (docx. 22KB)
  3. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu (doc. 28KB)
  4. Obsługa indywidualnych wniosków o zmianę przeznaczenia działek – do aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego.
  5. Odpowiedzi na pisma z zakresu planowania przestrzennego i pokrewnych, w szczególności z zakresu prawa miejscowego jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy.
  6. Udostępnianie materiałów archiwalnych dotyczących dokumentów wytworzonych przez Referat Budownictwa i Urbanistyki.
  7. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( doc 70kB)
  8. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem zagospodarowania przestrzennego (doc. 30KB)
  9. Opiniowanie zgodności podziałów działek z planem zagospodarowania przestrzennego.
  10. Przygotowanie, realizacja i koordynacja inwestycji gminnych kubaturowych.
Close Menu
 
3 grudnia 2022
Skip to content