Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Referat Niskiej Emisji i Odpadów

By 2 stycznia 202011 kwietnia, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 kwietnia 2024 przez AO

Lokalizacja Referatu Niskiej Emisji i Odpadów: III Budynek (wejście od ul. Ks. A. Zięby) 

Pracownicy Referatu Niskiej Emisji i Odpadów

Kierownik: mgr Anna Węgrzyntel: +48 12 285 08 50 wew. 317

NISKA EMISJA

Główny Ekodoradca mgr Grzegorz Pikul(doradztwo w zakresie wymiany pieców, montażu instalacji OZE, termomodernizacji budynków, rządowych programów CZYSTE POWIETRZE i MÓJ PRĄD) tel. +48 12 285 08 50 wew. 315

Ekodoradca mgr Adrian Baran(doradztwo w zakresie wymiany pieców, montażu instalacji OZE, termomodernizacji budynków, rządowych programów CZYSTE POWIETRZE i MÓJ PRĄD) tel. +48 12 285 08 50 wew. 310

Specjalista mgr inż. Magdalena Garus-Walczycka(program wymiany pieców – Program ZIT, ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki, monitoring powietrza w gminie; kontrole palenisk) tel. +48 12 285 08 50 wew. 314

Specjalista mgr Ewelina Kucharska(odnawialne źródła energii; ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki; monitoring powietrza w gminie; kontrole palenisk) tel. +48 12 285 08 50 wew. 316

 

GOSPODARKA ODPADAMI

Starszy inspektor mgr inż. Elżbieta Pilszak(przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, obsługa spraw wywozu odpadów komunalnych, sprawozdawczość) tel +48 12 285 08 50 wew. 313

Podinspektor Renata Majka – (przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, obsługa spraw wywozu odpadów komunalnych) tel. +48 12 285 08 50 wew. 312

Podinspektor mgr Dominika Massalska(przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania; wywóz nieczystości ciekłych) tel. +48 12 285 08 50 wew. 312

Specjalista mgr Monika Kowalczyk(przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania; wywóz nieczystości ciekłych)  tel. +48 12 285 08 50 wew. 311

Pomoc administracyjna mgr Katarzyna Łasica-Kolos

 

II. Realizowane zadania

 1. Udzielanie informacji o wywozie odpadów i firmach wywożących odpady komunalne i nieczystości ciekłe.
 2. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla podmiotów gospodarczych.
 3. Karta usług dotycząca zezwolenia na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki (pdf. 44,1 KB)
 4.  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki (pdf. 56,7 KB), (doc. 34 KB)
 5. Wpis/zmiana/wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki – karta usług (pdf 135 KB)
 6. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki (.doc 39,5 KB)
 7. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki (doc 35,0 KB)
 8. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki (doc 41,0 KB)
 9. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – karta usług (pdf. 38 KB)
 10. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – wzór wniosku (pdf. 83,5 KB), (doc. 35,5 KB)
 11. Wniosek o wydanie duplikatu karty do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) (pdf. 81,2 KB)
 12. Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (pdf. 65,8 KB), (doc. 70 KB),
  Załącznik nr 1 do sprawozdania (pdf. 44,5 KB), (docx. 9,28 KB)
  Załącznik nr 2 wykaz właścicieli nieruchomości (pdf. 52,4 KB), (docx. 9,89 KB)
Close Menu
 
13 kwietnia 2024
Skip to content