Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Referat Niskiej Emisji i Odpadów

By 2 stycznia 202024 listopada, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 24 listopada 2023 przez AO

Lokalizacja Referatu Niskiej Emisji i Odpadów: III Budynek (wejście od ul. Ks. A. Zięby) 

Pracownicy Referatu Niskiej Emisji i Odpadów

Kierownik: mgr Anna Węgrzyntel: +48 12 285 08 50 wew. 317

NISKA EMISJA

Główny Ekodoradca mgr Grzegorz Pikul(doradztwo w zakresie wymiany pieców, montażu instalacji OZE, termomodernizacji budynków, rządowych programów CZYSTE POWIETRZE i MÓJ PRĄD) tel. +48 12 285 08 50 wew. 315

Ekodoradca mgr Adrian Baran(doradztwo w zakresie wymiany pieców, montażu instalacji OZE, termomodernizacji budynków, rządowych programów CZYSTE POWIETRZE i MÓJ PRĄD) tel. +48 12 285 08 50 wew. 310

Specjalista mgr inż. Magdalena Garus-Walczycka(program wymiany pieców – Program ZIT, ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki, monitoring powietrza w gminie; kontrole palenisk) tel. +48 12 285 08 50 wew. 314

Specjalista mgr Ewelina Kucharska(odnawialne źródła energii; ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki; monitoring powietrza w gminie; kontrole palenisk) tel. +48 12 285 08 50 wew. 316

 

GOSPODARKA ODPADAMI

Starszy inspektor mgr inż. Elżbieta Pilszak(przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, obsługa spraw wywozu odpadów komunalnych, sprawozdawczość) tel +48 12 285 08 50 wew. 313

Podinspektor Renata Majka – (przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, obsługa spraw wywozu odpadów komunalnych) tel. +48 12 285 08 50 wew. 312

Podinspektor mgr Dominika Massalska(przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania; wywóz nieczystości ciekłych) tel. +48 12 285 08 50 wew. 312

Specjalista mgr Monika Kowalczyk(przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania; wywóz nieczystości ciekłych)  tel. +48 12 285 08 50 wew. 311

Pomoc administracyjna mgr Katarzyna Łasica-Kolos

 

II. Realizowane zadania

  1. Udzielanie informacji o wywozie odpadów i firmach wywożących odpady komunalne i nieczystości ciekłe.
  2. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla podmiotów gospodarczych.
  3. Karta usług dotycząca zezwolenia na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki (pdf. 44,1 KB)
  4.  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki (pdf. 56,7 KB)
  5. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki – karta usług (pdf.125 KB),
  6. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki – wzór wniosku (pdf. 100 KB)
  7. Oświadczenie przedsiębiorcy (pdf. 100 KB)
  8. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – karta usług (pdf. 38 KB)
  9. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – wzór wniosku (pdf. 85,4 KB)

 

Close Menu
 
9 grudnia 2023
Skip to content