Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Referat Niskiej Emisji i Odpadów

By 2 stycznia 202027 marca, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 27 marca 2023 przez AO

Lokalizacja Referatu Niskiej Emisji i Odpadów: III Budynek (wejście od ul. Ks. A. Zięby) 

Pracownicy Referatu Niskiej Emisji i Odpadów

Kierownik: mgr Anna Węgrzyntel: 12 285 08 50 wew. 317

NISKA EMISJA

Główny Ekodoradca mgr Grzegorz Pikul(doradztwo w zakresie wymiany pieców, montażu instalacji OZE, termomodernizacji budynków, rządowych programów CZYSTE POWIETRZE i MÓJ PRĄD) tel. 12 285 08 50 wew. 315

Ekodoradca mgr Adrian Baran(doradztwo w zakresie wymiany pieców, montażu instalacji OZE, termomodernizacji budynków, rządowych programów CZYSTE POWIETRZE i MÓJ PRĄD) tel. 12 285 08 50 wew. 310

Specjalista mgr inż. Magdalena Garus(program wymiany pieców – Program ZIT, ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki, monitoring powietrza w gminie; kontrole palenisk) tel. 12 285 08 50 wew. 314

Specjalista mgr Ewelina Kucharska(odnawialne źródła energii; ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki; monitoring powietrza w gminie; kontrole palenisk) tel. 12 285 08 50 wew. 316

 

GOSPODARKA ODPADAMI

Inspektor mgr inż. Elżbieta Pilszak(przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, obsługa spraw wywozu odpadów komunalnych, sprawozdawczość) tel 12 285 08 50 wew. 313

Podinspektor Renata Majka – (przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, obsługa spraw wywozu odpadów komunalnych) tel. 12 285 08 50 wew. 312

Specjalista mgr Dominika Massalska(przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania; wywóz nieczystości ciekłych) tel 12 285 08 50 wew. 312

Specjalista mgr Monika Kowalczyk(przyjmowanie reklamacji dotyczących wywozu odpadów, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania; wywóz nieczystości ciekłych)  tel 12 285 08 50 wew. 311

Pomoc administracyjna mgr Katarzyna Łasica-Kolos

 

II. Realizowane zadania

  1. Udzielanie informacji o wywozie odpadów i firmach wywożących odpady komunalne i nieczystości ciekłe.
  2. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla podmiotów gospodarczych.
  3. Karta usług dotycząca zezwolenia na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki (pdf. 44,1 KB)
  4.  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki (pdf. 56,7 KB)
  5. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki – karta usług (pdf.125 KB),
  6. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki – wzór wniosku (pdf. 105 KB),
  7. Oświadczenie przedsiębiorcy (pdf. 100 KB)
  8. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – karta usług (pdf. 38 KB)
  9. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – wzór wniosku (pdf. 85,4 KB)

 

Close Menu
 
4 czerwca 2023
Skip to content